Miljöprofil

Trädgårdsarkitekten arbetar för att skapa utemiljöer som har så liten miljöpåverkan som möjligt och som ger brukarna tillfälle att vara aktiva utomhus på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas. Samtidigt ska utemiljön gynna ett hälsosamt liv för användaren.

Under projekteringen tas miljöaspekterna under övervägande innom områden såsom:

 • Hårdgjörning, konstruktioner och material
 • Dagvattenhantering, från mark och från byggnader
 • Växtytor, deras uppbyggnad och växtsortiment
 • Installationers konstruktion och material
 • Djurlivet och hur det kan gynnas
 • Anläggningetoder
 • Anläggningens livslängd
 • Skötsel, metoder och material
Påfågelöga på syrénbuddleja

Under projekteringen tas miljöaspekterna under övervägande innom områden såsom:

 • Hårdgjörning, konstruktioner och material
 • Dagvattenhantering, från mark och från byggnader
 • Växtytor, deras uppbyggnad och växtsortiment
 • Installationers konstruktion och material
 • Djurlivet och hur det kan gynnas
 • Anläggningetoder
 • Anläggningens livslängd
 • Skötsel, metoder och material
Påfågelöga på syrénbuddleja

Projektering sker digitalt, liksom all kommunikation mellan trädgårdsarkitekten och uppdragsgivaren. Detta minskar kraftigt förbrukningen av papper, liksom miljöbelastande resor.

Hur hållbar är din egen trädgård? Tryck på knappen nedan och kör testet!

Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?

trädgårdsarkitekt kontakt