Om trädgårdsarkitekten

Om trädgårdsarkitekten

Jag har som trädgårdsarkitekt och trädgårdsanläggare 30 års erfarenhet av gestaltning, projektering och anläggning av utemiljöer. Jag har ansvarat för alltifrån små intima anläggningar till hela bostadsområden och unika slottsmiljöer.
Jag började intressera mig för trädgård redan vid barnsben och hade en liten täppa i mina föräldrars trädgård, på Vik i Skåne.
Under ett mellanspel i min karriär ägnade jag mig åt möbler och inredning och var bl.a. anställd på Sten Samuelssons arkitektkontor i Lund och Malmö.
Periodvis har jag även arbetat i Pakistan och har då varit ansvarig för inredning av sjukhus, samtliga lokaler i Lahore University of Management Sciences, gästbostäder för National Fertilizer Corporation, mm.
I början av 80-talet återvände jag till mina trädgårdar och startade företaget ”Trädgårdsmästar’n” och har sedan dess ägnat mig åt trädgårdsdesign och anlagt trädgårdar av olika slag.
Jag utgår alltid från såväl platsens specifika förutsättningar, som beställarens krav och önskemål. Utgångspunkten är att utnyttja platsens egenskaper, som förutom den fysiska situationen också har ekonomiska, kulturella och sociala värden och förutsättningar.
Jag tycker att hög service och hög kvalitet på handlingar och genomförande är en självklarhet. Min målsättning är att beställaren ska ha hjälp och stöd ända fram till färdig anläggning.
Tack vare många år med praktiskt trädgårds- och anläggningsarbete har jag förutsättningar att lösa problem, som uppstår under vägen.

trädgårdsarkitekt Per Christenson
Upptäck och bevara allmogeträdgården

“Upptäck och bevara allmogeträdgården” är titeln på en bok som trädgårdsarkitekt Per Christenson skrev 1996 och som publicerades av ICA bokförlag. Den går inte längre att få tag på i bokhandeln. Du som är intresserad och kanske håller på med att försöka återställa en gammal trädgård kan efter hand läsa boken på dessa sidor. Boken behandlar främst trädgårdstraditionen hos allmogen i Skåne.
Läs boken här …

Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?

trädgårdsarkitekt kontakt