Mina tjänster och hur det går till:

Mina tjänster och hur det går till:

Så här går det i grova drag till att skapa din drömträdgård.

Och kom ihåg! Det första mötet är kostnadsfritt och icke förbindande för dig.*

*Gäller 3 mils radie runt Lund. Vid längre sträcka debiteras milersättning med 50 kronor/mil.

trädgårdsdesign: som kund får du en egen webbsida
trädgårdsdesign: som kund får du en egen webbsida
trädgårdsdesign: som kund får du en egen webbsida
trädgårdsdesign
trädgårdsdesign: skissförslag
trädgårdsdesign: växtförslag
trädgårdsdesign. växtförteckning
trädgårdsdesign: konstruktionsritning
trädgårdsdesign: mina sidor
du kan skicka synpunkter
01
Vi möts och diskuterar din trädgård.
01
02
Jag mäter upp din tomt.
02
steg 1
Som kund får du en egen webbsida
steg 1
steg 2
Där kan du hämta allt material om ditt trädgårdsprojekt t. ex. utkast,
steg 2
steg 3
skissförslag,
steg 3
steg 4
växtförslag,
steg 4
steg 5
och växtförteckning.
steg 5
steg 6
Naturligtvis kan du hämta olika slags konstruktions-ritningar mm.
steg 6
steg 7
Du har dessutom tillgång till "Mina sidor", där du kan få hjälp med olika moment i din trädgård.
steg 7
previous arrow
next arrow
Shadow

Projektering

Trädgårdsarkitekten arbetar metodiskt för att uppnå en så attraktiv och hållbar utemiljö som möjligt, till så låg kostnad som möjligt och med lång livslängd.
Redan vid projekteringen bestäms hur god ekonomi utemiljön får, både vad gäller anläggning och framtida skötsel.Projekteringen består av följande huvudmoment:

Tjänster: utkast och skissförslag

Koncept eller utkast

Konceptet, eller utkastet beskriver, enkelt uttryckt, vad man vill uppnå inom fastighetens utemiljö, eller hur man löser olika problem på fastigheten.
Detta första steg är avgörande för att  trädgårdsarkitekten, i den fortsatta projekteringen, ska ha klara riktlinjer att gå efter. Den tid man lägger ner på detta arbete tjänar man dock lätt in i det fortsatta arbetet.

Skissförslag

I skissförslaget beskriver trädgårdsarkitekten projektet. Förutom att det beskriver hur de olika ytorna disponeras och deras funktion, så beskriver det i grova drag hur olika ytor byggs upp, vad de har för ytmaterial eller växtlighet. Skissförslaget ger en bild av den färdiga utemiljön, men går inte in på detaljer, konstruktioner, mm.
Skissförslaget kan åtföljas av perspektivskisser, bilder på växter, mm.

Tjänster: överbyggnader och anläggningskompleteringar

Bygghandlingar

När skissförslaget är godkänt av fastighetsägaren är det dags för trädgårdsarkitekten att ta fram bygghandlingarna. De består planer och sektioner på överbyggnader och markkompletteringar, som t. ex. planteringsplaner. Även detaljerade växtförteckningar och beskrivningar tas fram i detta skede.

Gör slag i saken!

Kontakta mig så diskuterar vid din trädgård

Anläggning

Tjänster: anläggningsarbetare

Anläggningsarbetet ska utföras rationellt, så att tillgängliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Arbetet ska tidplaneras, så att varje arbetsmoment löper friktionsfritt och så att anläggningstiden blir så kort, och så lite störande, som möjligt för er som fastighetsägare och era hyresgäster.

Trädgårdsarkitektens 30 års erfarenhet av anläggning, även ute på arbetsplatser, gör att han har goda förutsättningar att leda anläggningsarbetet och eventuellt lösa oförutsedda problem som kan dyka upp under vägen.

Skötselplaner

skotselplan

En väl projekterad och anlagd utemiljö har goda förutsättningar att i framtiden ge låga skötselkostnader.

En förutsättning är dock att en detaljerad skötselplan är framtagen, som beskriver hur olika arbetsmoment ska utföras och när under året.

Skötselplanen är dessutom ett viktigt instrument vid upphandling och kontroll av skötselentreprenader.

Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?

trädgårdsarkitekt kontakt