Upptäck och bevara allmogeträdgården

“Upptäck och bevara allmogeträdgården” är titeln på en bok som trädgårdsarkitekt Per Christenson skrev 1996 och som publicerades av ICA bokförlag. Den går inte längre att få tag på i bokhandeln. Du som är intresserad och kanske håller på med att försöka återställa en gammal trädgård kan efter hand läsa boken på dessa sidor. Boken behandlar främst trädgårdstraditionen hos allmogen i Skåne.

Bok: Upptäck och bevara allmogeträdgården

Inledning

Att äga en trädgård är en ständig källa till glädje och upplevelser. Denna bok vänder sig till den som har ett speciellt trädgårdsintresse, nämligen den som vill lära känna den gamla bondens trädgård. Att ge sig in i det stora och svåra arbetet att restaurera en gammal allmogeträdgård är en fascinerande resa genom historien och vårt kulturarv. Den gamla allmogeträdgården speglar inte bara vad man använde för växter, den speglar också det liv man levde, då man odlade dessa växter. Denna bok vill vara en första handledning för den som vill göra den spännande resan genom vår kulturhistoria via våra gamla trädgårdar. Resan kan man göra precis så lång som man själv vill ha den. Det finns mycket att lära från gamla trädgårdar, som man kan leta upp i böcker, nyare och äldre. Berättelser, traditioner och myter om växter, som vi i dag ser som så naturliga att vi inte funderar mycket över var i från de kommit och vad de har betytt för oss och för våra förfäder. Jag hoppas läsaren ska finna inspiration och komma över den första handfallenheten inför ett stort och i bland svårt projekt. Den som ger sig in i detta projekt kommer att få tiofalt igen. Han kommer att få en trädgård som ger honom glädje och upplevelser, i stället för en trädgård, som man nu tyvärr allt för ofta ser, med enformiga gräsmattor med buskar planlöst utslängda.