Photo by Anton van der Weijst on Unsplash

Träd i stadsmiljö

  2050 kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer och en av städernas största miljöutmaningarna kommer att vara kvalitén på den luft vi andas. Fina luft partiklar, PM (Particulate matter), som förorenar vår luft förorsakar 3,2 miljoner dödfall per år i hela världen. Luftpartiklar mäts i µm och partiklar mindre än 2,5 µm …