smultronställen, hagar

Egna smultronställen

Skånes smultronställen är överfulla av besökare denna sommar. Utlandsresenärerna har stannat hemma och upptäcker sevärda miljöer på närmare håll. Det är ju positivt, men kanske mindre bra i dessa tider att vi trängs. Det finns naturligtvis en lösning även på det – upptäck dina egna smultronställen! Det finns så mycket mer att se och upptäcka …

shinrin yoku i trädgården

Shinrin Yoku i trädgården

Shinrin Yoku i trädgården tänker jag mig är ett sätt att även i trädgården använda de tankar och idéer, som utvecklats i Japan, om skogens och naturens positiva inverkan på vår hälsa. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Shinrin Yoku, skogsbad. Det är ju kanske inte alltid som man har tid och möjlighet …

I förgrunden koreansk blomsterkornell, slottsmalört och vit purpurhatt. Trädet är kentuckykaffeträd och bredvid Höstanemon.

Coronatider – Ta vara på naturen och trädgården!

I dessa coronatider får vi inte träffas, så som vi brukar göra. Det innebär däremot inte att vi ska sitta isolerade inomhus. Tvärtom, man kan mycket väl ge sig ut och upptäcka nya miljöer och upplevelser utomhus. Trädgården Trädgården är det som jag först och främst tänker på. Man kan använda våren till att vistas …

Shinrin Yoku skogsbad

Shinrin Yoku – skogsbad

Vad är Shinrin Yoku? Shinrin Yoku (森林浴) har sitt ursprung i Japan, där stressrelaterade sjukdomar ökade drastiskt under 1980-talet. För att råda bot på “Karoshi”, alltså stressrelaterad död, initierade det japanska hälsoministeriet forskning kring grön miljö och dess gynnsamma inverkan på vår hälsa. Man inrättade dessutom hälsoparker runt om i landet, med utbildade guider, för …

Photo by Anton van der Weijst on Unsplash

Träd i stadsmiljö

  2050 kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer och en av städernas största miljöutmaningarna kommer att vara kvalitén på den luft vi andas. Fina luft partiklar, PM (Particulate matter), som förorenar vår luft förorsakar 3,2 miljoner dödfall per år i hela världen. Luftpartiklar mäts i µm och partiklar mindre än 2,5 µm …

lekande barn

Utemiljön och vår sociala hälsa

Jag har tidigare skrivit om utemiljöns betydelse för den fysiska och mentala hälsan hos befolkningen och konstaterat att vår hälsa förbättras med förbättrade kvalitéer hos utemiljö. Detta inlägg handlar om mina tankar kring utemiljöns betydelse för vår sociala hälsa. Boende i resursfattiga områden, med dåliga möjligheter till fysisk aktivitet, såsom att motionera, eller ägna sig …

Två äldre i en trädgård

Utemiljö för äldre och funktionshindrade

Jag har i tidigare artiklar beskrivit utemiljöns betydelse för vår hälsa generellt sett och mer specifikt utemiljöns betydelse för barns fysiska och psykiska hälsa. Turen har nu kommit till de äldre och funktionshindrade. Detta är en grupp som blir större och som kommer att öka i storlek under närmaste åren. År 2002 var 17 procent …

trädgårdsarkitekt, Utemiljön och barn

Utemiljön och barn

  Stillasittandet hos barn ökar, även om den andel som tränar och motionerar ökar hos barn med socioekonomiskt stark bakgrund och med välutbildade föräldrar. Det finns generellt en trend mot minskande fysisk aktivitet, som även gäller barn och ungdomar, speciellt i tonåren. Barns behov av att kunna leka utomhus har försummats av de som direkt, …

Skogsmiljö

Utemiljön och vår hälsa

Utformningen av våra städer och landskap, minskade fysiska krav i arbetslivet och dagens teknik har skapat ett samhälle som ofta motverkar fysisk aktivitet och främjar en stillasittande livsstil. Samhällets informations- och individinriktade insatser för att öka den fysiska aktiviteten har inte lyckats vända denna trend. Därför har fler och fler forskare, samhällsplanerare, politiker med flera …