Dronningegården i Köpenhamn, flygfoto

Dronningegården i Köpenhamn

Dronningegården blev uppfört i mitten på 1900-talet. Här låg då en bebyggelse som hade sitt ursprung från 1600-talet och början på 1700-talet. Området  var kraftigt förslummat och som en del i en saneringsplan, ett av de första i Danmark, beslöt man i slutet på 1930-talet att riva bebyggelsen och ersätta den med ny. Samtidigt fick …