Lövestads åsar

Lövestads åsar

Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar över åkrarna, ett par kilometer från Lövestad by. På sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal. Och under försommaren doftar den av ramslök, som växer rikligt här tillsammans med lundarv och gulplister, På vintern kan marken ”koka” av stora flockar med bofinkar och bergfinkar som äter sig …

Benestads backar majviva

Benestads backar

Benestads backar blev 1961 naturreservat, för att skydda ett område som har ett mycket stort geologiskt och botaniskt värde. Av en tillfällighet körde vi förbi i fredags, vilket vi gjort många gånger förr, utan att lägga märke till skylten, som hänvisar till naturreservatet. Vi bestämde oss för att köra hit under söndagen, vilket vi också …

Enghaveparken

Enghaveparken i Köpenhamn

Den historiska Enghaveparken, på Vesterbro i Köpenhamn har förvandlats till Köpenhamn största klimatprojekt. Enghaveparken anlades 1928 som ett andningshål för arbetarbefolkningen i det fattiga och mörka Vesterbro. Den var en neoklassisk anläggning med geometriska axlar, spegelbassäng, lekplats och scen. Med dagens klimatförändringar, med skyfall, har det funnits anledning att ompröva parkens funktioner och Enghaveparken har …

Hallamölla

Hallamölla

Vattenfallet vid Hallamölla är med sin fem fall Skånes högsta och bildar tillsammans en fallhöjd på drygt 23 meter. Vattenfallet är i sig en stor upplevelse och väl värda ett besök, under vilken årstid som helst. Hallamölla omtalas första gången år 1491, i samband med ett arvskifte i Eljaröd efter Stig Olsson Galen av Bollerup. …

Brösarps norra backar

Brösarps norra backar

I dag blev det en vandring i Brösarps norra backar. Vi gick den blå leden, den s.k. Glimmebodaleden, som är ca 5 km lång och utgår från Glimmebodagården, en kringbygd gård från 1790-1860-talen. Glimmeboda blev ett skogsvaktartorp under Glimminghus redan 1624, då Axel Rosencrantz förvärvade en del av Kongsoran av Christian IV. Detta blev Glimminge …

Kronovalls Store Vång

Kronovalls Store Vång

På Annandagen blev det en kort promenad på naturreservatet Kronovalls Store Vång. Ordet vång betyder ”del av åker eller äng” och den här före detta ängen är en vidsträckt betesmark som sedan länge tillhört Kronvalls gods. Under lång tid slogs hö på Store vång, som blev vinterfoder åt traktens kreatur. Idag betar kreaturen här under …

Utsikt från Kortelshuvud

Kortelshuvud

På Stenshuvud har jag varit många gånger, men aldrig på Kortelshuvud. Det var nästan tradition när jag var barn, att ge sig ut på det långa äventyret att vandra från fiskebyn Vik till Stenshuvud. I varje fall en gång under sommaren gjorde man denna vandring på runt en mil. Grann”berget” Kortelshuvud var jag däremot för …

Skrylle – Lunds största natur- och friluftsområde

Jag har inte varit så flitig besökare på Skrylle, då jag felaktigt har fått för mig att där bara är enformiga motionsslingor. Jag upptäckte dock nyligen att Skrylle är mycket mer än så, när jag provade en kortare promenadslinga. Den heter  “Myrstigen” och är tre kilometer lång. Promenerades raskt på 35 minuter på morgonen innan …

Dörröds fälad, hassellund

Dörröds fälad

  Mellan Genarp och Veberöd, uppe på Romeleåsen, ligger Dörröds fälad. Alldeles väster om naturreservatet passerar Skåneleden. Dörröds fälad är ett kuperat landskap med gott om ek och hassel. Området var täckt med lövskog fram till medeltidens slut, då man började hugga ner skogen. Marken började så småningom att användas som gemensam betesmark. Ordet fälad …

Roslagen

Roslagen

  Jag tillbringade några dagar av sommaren i Roslagen, närmare bestämt på ön Sundholmen, som en gång i tiden hörde till Håtö gård. Idag finns det ett trettiotal hushåll på ön och alla är, med ett undantag, sommarboende. Här i Roslagen är ett annat landskap än jag är van vid, ett landskap som domineras av …

Hallsbergs stenar

Hallsbergs stenar

  En mindre varm sommardag och vi passar på att trampa runt på cykel, på den skånska landsbygden. Har kommit till ett lite annorlunda ställe som brukar kallas Hallsbergs stenar. Stenarna hör till Hallsbergs gård, som flyttades ut från Heinge by, utanför Lövestad, när enskiftet genomfördes år 1825. Namnet Hallsberg antyder att marken är stenbunden …

Ängarna vid Lillevik på Österlen

Våren på Österlen

  Vi gjorde en vandring längs en kort kuststräcka på Österlen i helgen, i ett område som vi kallade Lillevik när jag var barn, till skillnad från dagens Lilla Vik, som är en golfbanna. Den täta dimman gjorde att det inte var några storslagna havslandskap att njuta av. I stället blev det växterna som hamnade …

Havet vid Stenshuvud

Stranden och sandheden vid Stenshuvud

De flesta som besöker Stenshuvud kommer via landsvägen. En roligare väg är att gå längs havet från den gamla fiskebyn Vik. Det blir en mer dramatisk upplevelse, längs den smala strandremsan, där havets vågor kastar sig framför ens fötter. Strandens utseende varierar ständigt år från år. Ibland består strandkanten av rundslipade stenar ibland av silkeslen …

Söderlyckans skateboardpark, Lund

Söderlyckans skateboardpark, Lund

Frågan om en skateboardanläggning väcktes som ett medborgarförslag i Lunds kommun 2011 och blev ett samarbete mellan flera olika partier och lundabor, inte minst med Lunds skateföreningar. De har varit med i hela processen, från planeringen av placering och utformning och medverkat under bygget ända fram till slutbesiktningarna. Skateboardanläggningen blev placerad söder om Mejeriet, på …

Dronningegården i Köpenhamn, flygfoto

Dronningegården i Köpenhamn

Dronningegården blev uppfört i mitten på 1900-talet. Här låg då en bebyggelse som hade sitt ursprung från 1600-talet och början på 1700-talet. Området  var kraftigt förslummat och som en del i en saneringsplan, ett av de första i Danmark, beslöt man i slutet på 1930-talet att riva bebyggelsen och ersätta den med ny. Samtidigt fick …

Il Bosco Verticale

Il Bosco Verticale

   Det första spännande exemplet på Il Bosco Verticale, “vertikal skog”, invigdes i oktober 2014 i Milano i Porta Nuova Isola området, som en del i ett större renoveringsprojekt. Projekterande arkitekter var Boeri Studio baserade i Milano och med kontor även i Shanghai och Tirana. Milanos vertikala skog består av två torn på 80 respektive …

På vik

På vik, så heter det faktiskt. Viks ursprungsbefolkning skulle aldrig säga att de är “i Vik”, de är “på Vik”. Viks befolkning försörjde sig ursprungligen huvudsakligen på fiske, men under årtiondena har det successivt minskat. Den sista större fiskebåten ägdes av de tre bröderna Öman. En höst på 70-talet skulle båten tas upp, för att …

Christinehofs ekopark

Christinehofs ekopark

Vandringsleder Ett besök på Christinehof, inte slottet denna gång, utan ekoparken. I Christinehofs ekopark har man, förutom Skåneleden och Backaleden som passerar igenom, fyra vandringsleder, med längd från 2,7 km till 12 km. Vi valde ett ta den lite kortare s. k. “Promenaden” på 3,6 km, som passerar bland annat trädgårdsmästarbostaden och Södra Borstakärr. En …

Havet vid Böste

Havet vid Böste, längs den Skånska sydkusten, bjuder på ett varierande “rum”. Man talar om trädgården som en utemiljö med rumsbildningar och på samma sätt kan man se på landskapet som en utemiljö med “rum”. I fallet Böste är det gnistrande , ständigt föränderliga, havet rummets golv, det höga valvet, himmeln,  taket och den vågräta …

Andrarums alunbruk, arbetarbostad

Andrarums alunbruk

Dagens utflyktsmål: Andrarums alunbruk. Andrarums alunbruk startades av adelsmannen Jochum Beck, 1637. Den mest kända ägaren är dock Christina Piper, som i omgångar förvärvade bruket och gjorde det till Skånes största företag, med som mest 900 personer anställda. Verksamheten vid alunbruket pågick ända fram till 1929. I Andrarum finns rikligt med bergarten alunskiffer, som används …

Den gamla gjutjärnsfontänen från 1882 har fått fortsätta att vara anläggningens centrum.

Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund.

Hösten 2016 invigdes med pompa och ståt ”Solens och skuggans trädgård” i stadsparken i Lund. Trädgården är en del i en förnyelse av stadsparken som Lunds kommun har arbetat med sedan några år tillbaka och där Ramböll, med bland annat  Ulf Nordfjell, 2009 tog fram en utvecklingsplan. Nu hade alltså turen kommit till den del …

Stralsund från ön Rügen.

Gaturummet i Stralsund

Jag gjorde, under förra året, en resa till Stralsund, på andra sidan Östersjön. Staden intresserade mig dels för att den har kvar en del av sina gamla medeltida byggnader, men framförallt för att dess centrum har kvar sin gamla struktur, både från medeltiden och renässansen. Jag skulle tro att den norra delen av staden, kring …