Enghaveparken

Enghaveparken i Köpenhamn

Den historiska Enghaveparken, på Vesterbro i Köpenhamn har förvandlats till Köpenhamn största klimatprojekt. Enghaveparken anlades 1928 som ett andningshål för arbetarbefolkningen i det fattiga och mörka Vesterbro. Den var en neoklassisk anläggning med geometriska axlar, spegelbassäng, lekplats och scen. Med dagens klimatförändringar, med skyfall, har det funnits anledning att ompröva parkens funktioner och Enghaveparken har …

Dronningegården i Köpenhamn, flygfoto

Dronningegården i Köpenhamn

Dronningegården blev uppfört i mitten på 1900-talet. Här låg då en bebyggelse som hade sitt ursprung från 1600-talet och början på 1700-talet. Området  var kraftigt förslummat och som en del i en saneringsplan, ett av de första i Danmark, beslöt man i slutet på 1930-talet att riva bebyggelsen och ersätta den med ny. Samtidigt fick …