Söderlyckans skateboardpark, Lund

Frågan om en skateboardanläggning väcktes som ett medborgarförslag i Lunds kommun 2011 och blev ett samarbete mellan flera olika partier och lundabor, inte minst med Lunds skateföreningar. De har varit med i hela processen, från planeringen av placering och utformning och medverkat under bygget ända fram till slutbesiktningarna. Skateboardanläggningen blev placerad söder om Mejeriet, på ett område som kallades Södra idrottsplatsen, som främst bestod av gräsytor för fotboll. Området infogades i stadsparken och är en del av den satsning som Lunds kommun gör för att förnya parken.

Söderlyckans skateboardpark, Lund

Söderlyckans skateboardpark blev en högklassig anläggning, som stod klar under 2016 och är med sina dryga 1 500 kvadratmeter en av landets största, med tre olika svårighetsgrader. Anläggningen bjuder in till både bowl- och streetåkning och det är möjligt att låna skateboard och annan utrustning under sommarhalvåret. Även åkare med kickbikes är välkomna fram till kl. 16.00 på vardagar och fram till 14.00 på helger.

Tanken är att Söderlyckans skateboardpark inte bara ska vara en plats för skejtare, utan vara en mötesplats för alla. som en del av stadsparken har det också blivit naturligt för alla besöka området.