trendspaning 2021

Trendspaning 2021

Trendspaning 2021 handlar egentligen lite om något som man kunde ana vid denna tiden redan för ett par år sedan. Detta något handlar om att vi vill vara mer ute i naturen. Något som har accentuerats under det gångna årets pandemi. Naturen och den egna trädgården har blivit en plats man vill vistas i och …

Forset Garden Skogsträdgård

Forest Garden – Skogsträdgård

  En intressant film, som enkelt beskriver begreppet Forest Garden, eller Skogsträdgård. Om det är en odlingsprincip med vilken vi kan föda jordens befolkning kan jag inte avgöra, men jag tror att det kan vara ett sätt att bruka trädgårdar, vid villor, bostadsfastigheter, och  allmänna parker och  andra grönytor. Forest Garden bygger på att man …

marktegel

Marktegel i trädgården

Marktegel är ett bra material, som är varmt och behagligt att vistas på och som jag tycker skulle användas mycket mer. I andra länder som England, Tyskland och Holland används tegel flitigt, både i trädgårdar och offentliga miljöer. Det är ett material som åldras mycket vackrare än de flesta andra material, kanske till och med …

äta och umgås

Trendspaning: äta och umgås

Trädgården har blivit en plats där vi bland annat ägnar oss åt att äta och umgås. Liksom på gator och torg, så möter vi gärna våra vänner över en bit mat eller något gott att dricka. Det gör att uteplatsen, eller trädäcket har blivit viktigt, som en förlängning av vardagsrummet. Det är ganska stort och …

växter och odling, morötter

Trendspaning: växter och odling

  Det finns ett intresse för växter och odling, vilket ingår i den allmänna trenden mot ett hälsosamt liv och en hållbar miljö. Men en förutsättning är att odlingar och planteringar är lättskötta. Idag finns inte tiden att ägna för mycket av sina lediga stunder åt trädgårdsarbete. Antingen kan man gå samman i gemensamma odlingar …

Trendspaning: den hållbara trädgården

En trend idag är den hållbara trädgården, där vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt och där vi gynnar den biologiska mångfalden. Det började så smått för många år sedan, då fler och fler slutade att använda gifter i trädgården. Nu fortsätter utvecklingen, med bland annat växtvalet. Vi använder gärna växter som gynnar pollinerande insekter, …

trädgårdstrender

Trädgårdstrender 2019

Enligt Elmia Garden så har vi tre trädgårdstrender 2019 att se fram emot. Den första kallar de “MOVING WITH NATURE“. där låter vi det naturliga landskapet flytta in i vår trädgårdar, både när det gäller former och växter. Passar bra då man har en naturtomt och gränsen mellan tomt och natur kan suddas ut. “Tekniken …

Yoga i hälsosam utemiljö

Trendspaning: Den hälsosamma trädgården

Trenden i stort är att uppmuntra till aktivitet utomhus. Jag har redan i tidigare inlägg skrivit om utemiljöns betydelse för vår hälsa, inte minst för barn, åldringar och sjuka. Förutseende kommuner skapar miljöer som stimulerar oss att vara utomhus och att röra på oss i gaturummet, på torg och i parker mm. Själva kan vi …

Rosen 'Strömsro'

Humle, rosor och perenner. Åtta nya sorter i Grönt kulturarv®-sortimentet!

Under 2019 kommer åtta nya sorter Grönt kulturarv®-sortimentet. Nyheterna består av tre rosor, två perenner och tre sorters humle. Sorterna är insamlade i Skåne, Småland, Östergötland, Uppland och Lappland. Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms inventeringar av äldre trädgårdsväxter i …

Il Bosco Verticale

Il Bosco Verticale

   Det första spännande exemplet på Il Bosco Verticale, “vertikal skog”, invigdes i oktober 2014 i Milano i Porta Nuova Isola området, som en del i ett större renoveringsprojekt. Projekterande arkitekter var Boeri Studio baserade i Milano och med kontor även i Shanghai och Tirana. Milanos vertikala skog består av två torn på 80 respektive …