Trädgårdsarkitekt Per Christenson

för en bättre utemiljö!

Horticultura Danica

Ingress till det åttonde kapitlet i Horticultura Danica
Ingress till det åttonde kapitlet i Horticultura Danica

”Nu vill jag i Jesu Namn undervisa dig helt enkelt att göra bäddar, …” Så inleder Hans Raszmussön Block det åttonde kapitlet i sin bok ”Horticultura Danica – Hvorledes en sirlig och nyttig urtehave i Dannemark kan anrättas, beprydas och vidmakthållas” utgiven i Köpenhamn 1647.

Jag läste boken, för länge sedan, och försökte då att översätta den till någorlunda begriplig svenska, men ändå  bibehålla det ålderdomliga språkbruket. Eftersom den innehöll en detaljerad beskrivning av hur man gör en parterr så beslutade jag mig för att använda den som handbok när jag för ca 15 år sedan anlade en parterr i min egen trädgård. Jag är mycket intresserad av historiska trädgårdar och i synnerhet  trädgårdsmästarens gamla hantverk.

Boken visade sig fungera utmärkt, när jag väl kommit runt de språkliga konstigheterna. Det gick åt väldigt många buxbomplantor, så jag fick plantera parterren lite i etapper, men nu 15 år senare har den växt till sig bra.

För den som är road av att försöka själv, följer här Hans Raszmussön Blocks beskrivning:

Det åttonde kapitlet – Om mönster att göra på bäddarna.

Nu vill jag i JESU Namn undervisa dig helt enkelt, att göra bäddar, på det, du dessbättre kan förstå meningen därpå. När du kommer till ett stycke jord, och vill göra bäddar därpå, då skall du först mäta, om det är fyrkantigt. Är det icke fyrkantigt, då tag något därifrån, på de sidor, som du ser fattas mått. Så igen från det hörn, som du ser A står, intill du kommer som B står, om du kan få fram en bädd. Har du för mycket jord, då gör benen och gångarna bredare, eftersom du ser det bär av till. Mät sidan från B och till C och tag där också fem bäddar. Från C och till D skall du också hava fem bäddar.

Sätt så ditt snöre, och tag först en bädd längs över stycket, mät sedan en gång också längs över stycket, och börja från vilken sida du  vill, till du kommer över hela stycket och på bägge kanterna, så fångar du en sådan uppritning, som denna uppritning dig visar. Och denna uppritning har jag gjort av den orsak, att du dess bättre kan förstå  och veta, hurledes det är satt med delningarna eller bädden. Ty där är många bäddar, som löper hit och dit, ibland över varandra, de skall dock ändå dragas efter snöret, först på alla sidor som det sig bör, och sedan skilja dem åt, som skall skiljas, och sänkas dem som skall sänkas.

Men på det du dess bättre kan förstå detta, då vill jag säga dig i detta näst efterföljande stycke, som dock är den samma uppritning, som dig här utvisas, vad mått du skall ha till var bädd och gång, och hurledes du skall skilja dem åt igen, när du haver uppritat dem. Jag vill också undervisa dig på åtskilliga figurer, så att du kan öva dig själv uti var enskild.

illustration av parterrmönster Horticultura Danica

Tag först och gör dig ett mått på din Rissve (trol. kratta?), eller på en måttstock, hur breda du vill ha bäddarna och gångarna och efter hur jorden kan tillåta. Vill du göra bäddar efter denna figur, så tag ditt mått, och mät först en bädd sex kvarter bred och gången tre. Mät sedan från A och till B, så får du fem bäddar och fyra gångar. Är där mer jord över, så lägg något litet till var bädd, som du ser att det kan tåla. Är där för lite, då tag något litet från varje bädd, och eftersom det kan tåla.

Mät så först en bädd, sedan en gång från A intill du når B, sedan från B till C, från C till D, när du det har gjort, tag så din skyffel, kasta de två första bäddarna samman på var sida av hörnet, så får du en hörnbädd, som här visas, kasta sedan en ruta mellan bägge hörnbäddarna. Sedan får du ett kors mitt uti och fyra rutor hos korset, som den förra figuren dig visar.

illustration av parterrmönster Horticultura Danica

Vill du ha eller göra sådana bäddar, som denna figur, tag ditt mått, som förut blev sagt, och gör bäddarna sex kvarter breda och gångarna tre. Mät från A till B så får du sex bäddar, men där som jorden är större, då välj dig ett annat stycke, på det att gångarna, så väl som bäddarna icke blir för breda. Men kan du få sex bäddar och gångar från A till B då mätt från B till C, och var aktsam på att göra alla bäddar och gångar lika breda på alla kanterna, på det, det icke bliver skack (skevt?) för dig. Likadant från C till D, från D, till du kommer till A igen.

illustration av parterrmönster Horticultura Danica

Är där någonsin jord över, så lägg det vid listerna, det skadar inte, om listerna är icke lika breda i bägge ändar. När du så har mätt, som sagt är, så tag din skyffel, och kasta de två bäddarna i hörnet tillsammans, så får du en sådan bädd. Mellan bägge hörnbäddarna blir två bäddar, kasta dem samman till ett. Likaså näst innanför, får du fyra krokiga bäddar, mitt i får du fem rutor, låt dem hänga samman, som du ser dessa gör. Det görs icke behov, med många ord att tala om bäddarna deras formande.

illustration av parterrmönster Horticultura Danica

Men när du uti särdeles och åtskilliga slags mönster bliver undervisad så är det nock. Ty där som jag mött stor vidlyftighet och med många ords beskrivning, ville säga dig, alla omständigheterna härom, och du ville själv icke öva dig i något av det, då var det förgäves.

Därför låt dig nöja med den lilla undervisning du får, och öva dig själv det bästa du kan. Ty all den konst i värden är, är endast en övning.

Hämta utan kostnad
"Upptäck och bevara Allmogeträdgården"

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka", så kommer du till hämtningssidan!


Du säger samtidigt ja till E-post vid nya inlägg i min blogg "Out and About". Du kan när som helst avregistrara dig.


Gillar du vad du läser?

från bloggen

Registrera dig och få nya inlägg i trädgårdsarkitektens blogg via E-post, helt kostnadsfritt.

Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till tredje part och du kan när som helst avbryta din prenumeration.
Fyll bara i din e-postadress i rutan nedanför och klicka på REGISTRERA.

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?

trädgårdsarkitektens utebutik