Solens och skuggans trädgård, stadsparken i Lund.

Hösten 2016 invigdes med pompa och ståt ”Solens och skuggans trädgård” i stadsparken i Lund. Trädgården är en del i en förnyelse av stadsparken som Lunds kommun har arbetat med sedan några år tillbaka och där Ramböll, med bland annat  Ulf Nordfjell, 2009 tog fram en utvecklingsplan.

Solens och skuggans trädgård. Hav av vintergröna med näsduksträd i buskform.
Hav av vintergröna med näsduksträd i buskform.

Nu hade alltså turen kommit till den del av parken, som fick namnet ”Solens och skuggans trädgård”. Här låg tidigare en busk- och perennplantering, som jag upplevde som ganska skuggig, uppbyggd kring en gjutjärnsfontän från 1882.

I den nya trädgården har man valt att behålla den gamla fontänen och låta den bli centrum för de nya planteringarna. Däremot har man avlägsnat en del skuggande högre vegetation, som gör att platsen idag upplevs som betydligt öppnare, ljusare och mer inbjudande.

Solens och skuggans trädgård. Den gamla gjutjärnsfontänen från 1882 har fått fortsätta att vara anläggningens centrum.
Den gamla gjutjärnsfontänen från 1882 har fått fortsätta att vara anläggningens centrum.

Gångstråken och de öppna platserna är hårdgjorda med oppalskiffer och offerdalsskiffer och har sittplatser i form av bänkar och sittstenar.

Planteringarna har planterats med vedartade växter och med ca 7000 perenner. Bland de vedartade växterna märks några spännande arter som man kanske inte möter så ofta. Bland annat Gymnocladus dioicus – Kentucky Coffee tree, Davidia involucrata var. Vilmorniana – näsduksträd och Cercidiphyllum japonicum – katsura.

Solens och skuggans trädgård. I förgrunden koreansk blomsterkornell, slottsmalört och vit purpurhatt. Trädet är kentuckykaffeträd och bredvid Höstanemon.
I förgrunden koreansk blomsterkornell, slottsmalört och vit purpurhatt. Trädet är kentuckykaffeträd och bredvid Höstanemon.

Perennerna domineras av blå, violetta till rosa toner, med inslag av vitt och kontrasterande gul och gulorange färger. I den blå/violett/rosa färgskalan märks Salvia nemorosa ’Caradonna’ – stäppsalvia, som är violett inta bara på blommorna utan även på stjälkarna, rosa Anemone tomentosa ‘Robustissima’ – Höstanemon, blå Aconitum carmicaeli ‘Arendsii’ – oktoberstormhatt, flera olika sorter Astrantia – sjärnflocka i olika röda/rosa toner, blå Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ – himmelsspira. Vita inslag utgörs av Echinacea purpurea ‘Alba’ – vit purpurhatt, Iris sanguinea ‘Snow Queen’ – violiris, olika Paeonia – luktpion m. fl. Dessa kompletteras med växter som grå/silvrigt bladverk, som olika arter av Artemisia – malört, Eryngium giganteum ‘Silver Ghost’ – silvertistel, Napeta faassenii ‘Walkers Low’ – kantnepeta, m. fl. De gula kontrasterna kan vara Alchemilla mollis – jättedaggkåpa, Euphorbia amygdaloides `Purpurea´ – törel, Helenium hybrida `Rubinzwerg´ – solbrud, Hemerocallis citrina – daglilja, för att nämna några.

Solens och skuggans trädgård. En fin färgkombination med purpurhatt och japanskt gräs.
En fin färgkombination med purpurhatt och japanskt gräs.

Ofta har man använt mixade planteringar, där två eller tre sorter blandas, ofta med en dominerande sort. Vid den typen av planteringar gäller det att man kombinerar sorter som trivs med varandra och där inte en sort tar överhand på de andras bekostnad.

Jag ser fram emot att följa trädgården och se hur den utvecklas.

Solens och skuggans trädgård. Den gamla blodboken har fått stå kvar i fonden.
Den gamla blodboken har fått stå kvar i fonden.