Andrarums alunbruk

Dagens utflyktsmål: Andrarums alunbruk.

Andrarums alunbruk, slagghögar
Slagghögarna, restprodukten efter att man utvunnit alun.

Andrarums alunbruk startades av adelsmannen Jochum Beck, 1637. Den mest kända ägaren är dock Christina Piper, som i omgångar förvärvade bruket och gjorde det till Skånes största företag, med som mest 900 personer anställda. Verksamheten vid alunbruket pågick ända fram till 1929. I Andrarum finns rikligt med bergarten alunskiffer, som används vid framställning av alun, en viktig och värdefull handelsvara, som bland annat användes vid färgning av garn, och garvning av skinn.

Alunbruket i Andrarum, pannehuset
Ruinerna efter pannehuset, där alunluten kokades tills alunet kristalliserade sig.

Under den tid verksamheten pågick var nog området bokstavligen ett svavelosande inferno, med slagghögar och ett kalhugget landskap. Verksamhet krävde mycket ved, som togs från markerna intill bruket. Idag är skogen uppvuxen  igen och de röda slagghögarna bjuder idag på ett originellt landskap. Arbetarnas gamla bostäder är vackra inslag i landskapet, liksom magasinsbyggnaden, där arbetarna kunde hämta ut olika förnödenheter.

Andrarums alunbruk, arbetarbostad
Arbetarbostad, idag kafé
Alunbruket i Andrarum, magasinet
Magasinet, där de anställda kunde hämta ut förnödenheter.

Strax intill ligger Christinehofs slott, som uppfördes av Christina Piper och som också är  ett utflyktsmål.

Qurcus robur, skogsek
Quercus robur, skogsek

 

Läs mer här …