Marktegel är ett bra material, som är varmt och behagligt att vistas på och som jag tycker skulle användas mycket mer. I andra länder som England, Tyskland och Holland används tegel flitigt, både i trädgårdar och offentliga miljöer.

marktegel
Marktegel i två olika nyanser och lagt i fiskbensmönster och halvförband

Det är ett material som åldras mycket vackrare än de flesta andra material, kanske till och med alla. Tegel behåller sin färg och sitt utseende, till skillnad från betong, i hundratals år och får bara en vacker patina. Materialet går att få i en mängd olika varma färger, beige, gult, rödbruna nyanser och svart.

marksten
Svart marksten i fiskbensmönster tillsammans med sjösten

Om man ska använda tegel måste man vara klar över att det är stor skillnad på fasadtegel och marktegel. Fasadtegel bränns vid lägre temperatur och blir därför relativt poröst, medan marktegel bränns vid högre temperatur, ca 1200 grader. Då sintrar leran, det vill säga partiklarna smälter ihop så att porerna i leran mer eller mindre försvinner, så att stenen blir motståndskraftigt mot frost.

Marktegel i många olika mönster

Marktegel kan läggas i flera olika mönster. Det kan läggas olika slags förband t.ex. halvförband som innebär att stenarna ligger förskjutna i förhållande till varandra med en halv sten. Det kan läggas i fiskbensmönster, vilket innebär att stenarna växelvis står vinkelrät mot varandra. I blockförband ligger stenarna två och två, eller tre och tre, med växlande riktning. Slutligen kan det läggas i parkettmönster där stenarna också ligger i block men alla blocken ligger med samma riktning, med en tvärstående sten mellan varje block.

Tegel kräver samma underarbete som t.ex. betongsten och läggs på samma sätt. Man ska vara noga med att lägga stenen med 3 mm fog och efter läggningen foga med fogsand, som kan vara stenmjöl. Väljer man rätt dimension kan tegel utan problem användas på ytor som belastas med biltrafik. I Tyskland och Holland används tegel i hårt trafikerade offentliga miljöer, mycket mer än här.

Prismässigt varierar marktegel, beroende på färg och kvalité, men man kan räkna med att det ligger i nivå med annan natursten. Det vill säga dyrare än betongsten, men med en känsla och en livslängd på en helt annan nivå.

marktegel
Marktegel kan man få i en mängd olika färger!