Forest Garden – Skogsträdgård

 

En intressant film, som enkelt beskriver begreppet Forest Garden, eller Skogsträdgård. Om det är en odlingsprincip med vilken vi kan föda jordens befolkning kan jag inte avgöra, men jag tror att det kan vara ett sätt att bruka trädgårdar, vid villor, bostadsfastigheter, och  allmänna parker och  andra grönytor.

Forest Garden bygger på att man undviker monokulturer, det vill säga stora arealer med samma växtslag.

Forest Garden bygger också på att vegetationen ordnas i lager, från höga träd ner till låga marktäckande växter. En princip som inte är ny inom trädgårdsdesign, men förmodligen i kommersiell odling av grödor.

Slutligen bygger Forest Garden också på att man använder växtlighet som ger avkastning i form av bär, frukter, svamp, mm.

Forest Garden tillämpad i trädgården, parken.

I  det mindre sammanhanget trädgård/park kan man säga att monokulturen representeras framför allt av gräsmattor. De utnyttjas som ett sätt att förbilliga både anläggning och framtida skötsel, på bekostnad av biologisk mångfald. Det sker även på bekostnad av fysisk-, mental- och social hälsa hos de individer som tvingas vistas där.

I stället skulle gräsmattan kunna vara en äng, vars artbestånd varierar beroende på jordmån och mikroklimat. Buskplanteringar kan innehålla flera arter som avlöser varandra och på samma sätt med perenner och marktäckare.

Man ska vara medveten om att inte ens i vild natur är växterna ordnade i ett sammelsurium. Oftast står de olika arterna i grupper, som i mjuka övergångar växer in i varandra. Det är det naturliga sättet för växterna att sprida sig. Frön hamnar tätast kring moderplantan för att sedan glesna ju längre från denna man  kommer. Även rotskott är tätare kring moderplantan än längre ifrån denna.

Som sagt, att bygga upp växtbestånd i lager är inget som är nytt  inom trädgårdsdesign, men många gånger saknas nog det medvetenheten i arbetet i  lager. Man  skulle kunna tänka sig en del av trädgården som ett skogsbryn. Med höga träd längs bak och sedan lite lägre träd med enstaka buskar och sedan  med marktäckare närmast “brynets” ytterkant, med stråk av högre perenner.

Är Forest Garden en trend för framtidens trädgårdsdesign?

Jag tror Forest Garden och andra begrepp, som jag ser som besläktade, såsom Shinrin Yoku, kommer att prägla vår framtida utemiljöer. Vi blir mer urbaniserade och kommer längre ifrån vår naturliga miljö. Desto viktigare blir det därför att vår närmiljö kompenserar för det vi förlorar i vår förflyttning mot en artificiell miljö.

Dessutom kräver klimatförändringar och andra miljöproblem som  vi  orsakat, att vi i framtiden inordnar oss i en hållbar grundsyn på vår närmiljö.

Gillar du vad du läser?

Registrera dig och få nya inlägg i trädgårdsarkitektens blogg via E-post, helt kostnadsfritt.

Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till tredje part och du kan när som helst avbryta din prenumeration.
Fyll bara i din e-postadress i rutan nedanför och klicka på REGISTRERA.