Dörröds fälad

 

Mellan Genarp och Veberöd, uppe på Romeleåsen, ligger Dörröds fälad. Alldeles väster om naturreservatet passerar Skåneleden. Dörröds fälad är ett kuperat landskap med gott om ek och hassel.

Området var täckt med lövskog fram till medeltidens slut, då man började hugga ner skogen. Marken började så småningom att användas som gemensam betesmark. Ordet fälad kommer från danskan och betyder just gemensam. Området utvecklades, på grund av betestrycket, efter hand till en enefälad. Vid början på 1900-talet minskade djurhållningen, med minskat betestryck som följd, vilket resulterade i att fäladsmarkerna började växa igen. Framförallt hassel dominerade. I början på 1980 talet röjde man delar av området. Hassellunden fick då vara kvar och därmed gynnades den sällsynta hasselmusen. Den har dock inte synts till sedan 2010, så det är osäkert om den finns kvar. Flera bäckraviner skär ner i sluttningen på Romeleåsen och skapar en dramatisk topografi. Floran i betesmarken består främst av mindre näringskrävande arter, typiskt för en urbergsrygg. På de torra höjderna växer arter som ljung, brakved och backsippor och i takt med att moränen blir djupare och fuktigare i sluttningarna blir en annan vegetation vanligare, med buskstjärnblomma och skogsviol.

Närmaste parkering ligger 200 meter norr om reservatet, på samma väg som leder till Kullatorpet. Ta med picknickkorg att avnjuta i en varierande miljö med öppen fäladsmark och lummiga hassellundar.

trädgårdsarkitekt Per Christenson
Fotografen “in action”