Trädgårdsarkitekt Per Christenson

för en bättre utemiljö!

Växter för din trädgård – äpple

 

Malus domestica, äpple, eller apel, är en av de växter som ingår i min serie artiklar om växter som ligger rätt i tiden. Det handlar om växter som bidrar till en hållbar trädgård där ditt miljöavtryck blir så litet som möjligt. Din trädgård kanske till och med bidrar med något positivt för miljön. De har dessutom fördelen att de är lätta att odla, med minimal skötsel.

Nu är det äppletider! Nu skördas det äpple för fullt, men om du har sommaräpplen så har du förhoppningsvis både skördat och ätit upp dem.

Äpple har människan odlat sedan lång tid tillbaka. Man har gjort rikligt med fynd av äppelrester vid boplatser från yngre stenåldern och bronsåldern i Centraleuropa. I skrifter från Babylon, från 800 f. Kr., beskrivs äpple som en medicinalväxt och här i Norden nämns äpplen som tidigast i Snorre Sturlassons Edda. I Sverige har man hittat förkolnat äpple vid utgrävningar vid Alvastra, nära Omberg i Östergötland, som är daterat till 2500 år f.Kr. Under medeltiden tillverkades äpplevin i Norden. Det finns belägg för att ympning av äpplen har förekommit i minst 2000 år.

Äpple, eller trädgårdsapel, Malus domestica är en domesticerad art i familjen rosväxter, som tros har sitt ursprung i Malus sieversii, från Centralasiens bergstrakter. Här i Sverige finns två äpplearter, som räknas till vår vilda flora. Det är den redan nämnda apeln, Malus domestica och vildapel, Malus silvestris.

äpple

Äpple sorter

Människan har med tiden förädlat fram minst ett tusental olika sorter. Förr delades äpplen in i olika grupper, till exempel kalviller, renetter och rosenäpple, men idag brukar man dela in dem i tre typer, sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen

Exempel på sommar äpplen är Gyllenkroks astrakan, Hampus, Sylvia, Gladstone, Säfstaholm och Transparante blanche. De mognar tidigt, kring augusti, och bör ätas direkt, gärna direkt från trädet. De håller bara någon vecka i kylskåp och ännu kortare tid i rumstemperatur.

Höstäpple skördas trädmogna, då de fortfarande är hårda och sura och får därför eftermogna några veckor. De håller sig vid rätt förvaring, svalt, gärna utomhus, fram till december. Till höstäpplena räknas till exempel Lobo, Gravensteiner, James Grieve, Signe Tillisch och Gul Rickard.

Slutligen vinteräpplena, såsom Ingrid Marie, Cox Orange, Ribston och Belle de Boskoop, skördas också som trädmogna och är ätmogna efter ca. en månads lagring. De kan hålla sig flera månader, ända in i nästa år.

Att tänka på

När man köper äppleträd ska man tänka på att endast ett fåtal sorter är självfertila, det vill säga att de flesta sorterna måste pollineras av en annan så kallad diploid sort, som blommar samtidigt. Det finns scheman som visar vilka sorter som pollinerar varandra. En bra plantskola kan hjälpa er med det.

Det andra som är viktig är att man vet vilken rot, så kallad grundstam, äpplesorten är okulerad på. Vanligt är att trädet är okulerat på en grundstam som har beteckningen A2. Det ger ett tålig och ganska kraftigt växande träd. Vill man ha ett mindre träd, till exempel till spaljéring, väljer man ett träd med en mer svagväxande grundstam, som till exempel M9.

Det tredje som är viktigt när man skaffar sig äppleträd, det är beskärningen. Det unga trädet ska beskäras ganska hårt och grenar ska gallras bort så att det bara har tre, på sin höjd fyra välriktade huvudgrenar, förutom toppskottet.

Hämta utan kostnad
"Upptäck och bevara Allmogeträdgården"

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka", så kommer du till hämtningssidan!


Du säger samtidigt ja till E-post vid nya inlägg i min blogg "Out and About". Du kan när som helst avregistrara dig.


Gillar du vad du läser?

från bloggen

Registrera dig och få nya inlägg i trädgårdsarkitektens blogg via E-post, helt kostnadsfritt.

Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till tredje part och du kan när som helst avbryta din prenumeration.
Fyll bara i din e-postadress i rutan nedanför och klicka på REGISTRERA.

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?

trädgårdsarkitektens utebutik