Äntligen igång!

Äntligen igång med anläggning av villaträdgården i Bjärred, som jag gjorde ett skissförslag till, under våren 2020. Efter tre månaders uppehåll och byte av entreprenör, har vi börjat bygga den översta av tre stödmurar. Vi använder stödmurselement från Starka, som vi sedan kommer att klä med kalksten från Sjöström Stenförädling AB, på Öland. De murar vi nu sätter väger 4,8 ton och är fyra meter höga, men bara två och en halv meter kommer att synas ovan mark. Resten är under mark för att säkra stabiliteten. Eftersom alla stödmurarna redan är levererade är det trångt om utrymme på tomten, men anläggarna manövrerar sig skickligt runt problemen.

Det är Otto Nilssons Byggnads AB och D&P anläggning som står för arbetet. De valde vi för att de från första början var engagerade och noggranna.

trädgårdsdesign till villaträdgård i Bjärred
Första utkastet

Efter det första utkastet har det gjorts en mängd olika ritningar. Exempelvis är vart och ett av stödmurarna, sammanlagt 48 stycken, måttsatta i relation till anläggningens mittaxel.