Trendspaning 2021

Trendspaning 2021 handlar egentligen lite om något som man kunde ana vid denna tiden redan för ett par år sedan. Detta något handlar om att vi vill vara mer ute i naturen. Något som har accentuerats under det gångna årets pandemi. Naturen och den egna trädgården har blivit en plats man vill vistas i och det kommer att vara så även efter att pandemin en gång är över.

trendspaning 2021

Vi kommer att vilja leva ett hälsosamt liv utomhus, gärna tillsammans med familj och vänner. I och med att vi vill vistas mer utomhus blir naturen och dess välbefinnande viktigt för oss. Med andra ord vill vi att vår miljö och våra aktiviteter ska vara miljömässigt hållbara. Vi vill också uppleva och lära oss mer om naturen och vår trädgård. Detta tar sig bland annat uttryck i att vi börjar odla frukt och grönt för husbehov. Om än inte i den verkligt stora skalan, så i varje falls så mycket att det ger den lyxiga känslan av att kunna använda egenodlade kryddor, eller äta tomater från de egna odlingarna. Vi bygger kompost och ser till att våra odlingar blir hållbara.

trendspaning 2021

Vi äter och lagar till vår mat utomhus. I skogen har vi med oss matsäck, eller så har vi med oss spritköket och lagar till och äter maten tillsammans med vänner. I trädgården umgås vi på uteplatsen. Tillsammans med familj och vänner lagar vi till maten på grillen, eller i uteköket.

trendspaning 2021 – växter vi odlar i vår trädgård:

Det är inte bara mitt på dagen vi är utomhus. Man vill förlänga dagen och vara ute tills solen går ner. Det är viktigt att platsen man vistas på vetter åt rätt håll, så att man kan ta tillvara solens sista värmande strålar. Är man ute i skogen kanske man sover över i en hängmatta.