Nya projekt

Nu har snart 2021 gått till ända och man kan börja se fram emot 2022. Ett år som jag hoppas kan ge många spännande projekt. Jag vet redan nu att jag i varje fall har två nya projekt, som jag under 2021 gjorde utkast till. De ska nu tas vidare till ett mer utarbetats skissförslag. Därefter kommer jag att ta fram arbetsritningar för att slutligen svara för projektledning i samband med anläggning.

Projekt i Bjärred

Nya projekt, Bjärred

Det ena projektet ska påbörjas direkt efter nyår och målet är att om möjligt ha trädgården färdig till sommaren. Det är en ganska stor, långsträckt tomt, med nivåskillnader som tas upp med två terrassmurar. Förmodligen kommer vi att använda L-stöd, som kläs in med corténstål. Bostadshuset är nybyggt av Dast AB och har en ganska stram arkitektur, som i varje fall delvis kommer att återspeglas i trädgården.

Projekt på Bjärehalvön

Nya projekt, Bjärehalvön

Det andra nya projektet är en byggnad som är mer “lantligt”, traditionell till sin karaktär, och som ligger placerad i jordbruksbygd. Även detta hus kommer att byggas av Dast AB. Här har vi tagit vara på de kvaliteter som finns på tomten i fråga om äldre uppvuxen vegetation. Även här ska vi under 2022 gå vidare med skissförslag, för att sedan upprätta konstruktionsritningar och leda projektet till färdig trädgård. Detta nya projekt förväntas vara färdigt någon gång under 2023.

Så även 2022 ser ut att bli ett spännande och bra år!

Gott Nytt År!