Sommarens projekt

Ett av sommarens projekt, som börjar närma sig slutförandet. Trädgården är uppbyggd i tre terrasser, egentligen fyra om man räknar in entrésidan.

Sommarens projekt

De olika terrasserna bärs upp av terrassmurar i form av L-stöd klädda med corténstål.

De hårdgjorda ytorna har ett slitlager av grå normalhyvlad kalksten från Öland.

Även en stor del av växtligheten har kommit på plats.

Det sista som vi gjort är monteringen av utomhusbelysningen från in-lite.

Sommarens projekt

Till våren ska vi slutföra projektet och anlägga den nedersta terrassen, när gäststugan är klar.