Pollinerare i trädgården

Pollinerare i trädgården är viktiga. En stor internationell studie har visat att vilda insekter betyder minst lika mycket som tambin för pollineringen av jordbruks- och trädgårdsgrödor.

Det är ju ganska enkelt att locka fjärilar, humlor, getingar och andra insekter till trädgården. Jag hade själv ett getingbo under takfoten i somras, vilket jag märkte först när jag beskar det blåregn som växer under boet. Getingarna blev irriterade över min verksamhet och det slutade med att jag blev stungen. Det tyckte jag inte var själ nog att ta bort deras bo, utan jag väntade till nu på hösten, att avsluta beskärningen och vi levde i bästa sämja under hela sommaren.
Att få insekter till sin trädgård är inte minst en fråga om växtval. Det gäller att erbjuda doft- och nektarrika växter, som gärna ska blomma vid olika tillfällen och ha olika färger.

Fjärilar

Fjärilar gillar t. ex. vårkrage, vårlök och pärlhyacint tidigt på våren, framförallt citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon. Längre framåt sommaren är favoriten syrénbuddleja, som börjar blomma i slutet av juli. Andra växter som fjärilarna besöker är olika ärtväxter, röllika, kaprifol och isop. Överhuvudtaget gillar fjärilar kryddväxter såsom lavendel, salvia, timjan och mejram. Längre fram på hösten besöks gärna kinesisk kärleksört och röd solhat.

Fjärilar tycker om att man ordnar trädgården så att det finns platser som är någorlunda vindstilla.
Fågelbadet uppskattat inte bara av fåglar utan även av fjärilar, bin och humlor, men då måste man se till att det är ordentligt grunt.

Pollinerare i trädgården, Påfågelöga på syrénbuddleja
Påfågelöga på syrénbuddleja

Humlor

Humlorna är tidigt i gång på våren och besöker gärna krokus och scilla. Även plister, lungört och revsuga uppskattas och bland buskarna besöks gärna rhododendron, berberis och rosenribs, som blommar ganska tidigt.
Även humlorna, liksom bin, gillar kryddväxter och ärtväxter. Bärbuskar som svarta och röda vinbär uppskattas liksom vallört, blåklockor, rosenflockel, klint, fingeborgsblomma, stormhatt och bolltistel.

Humlor gynnas av en lite ostädad trädgård med snår och oklippta partier och stenrösen, där de kan de bygga boplatser. Till bina kan man bygga biholkar, av bambupinnar, eller borra hål i träbitar, mellan 3-13 mm i diameter och minst 10 cm djupa, och placerar dem med öppningarna mot söder eller sydväst.

Pollinerare i trädgårdenPärlemorfjäril på syrénbuddleja
Pärlemorfjäril på syrénbuddleja

Ängen

Ett annat sätt att gynna alla pollinerande insekter är att i stället för gräsmatta anlägga en blommande sommaräng, med arter som:

rödklint, Centaurea jacea
blåklint, Centaurea cyanus
väddklint, Centaurea scabiosa
backtimjan, Thymus serpyllum ssp. serpyllum
fackelblomster, Lythrum salicaria
gulmåra, Galium verum spp. verum
ängsvädd, Scabiosa pratensis
åkervädd, Scabiosa arvensis
prästkrage, Leucanthemum vulgare
kärringtand, Lotus corniculatus
kungsmynta, Origanum vulgare
gullviva, Primula veris
vallmo, Papaver rhoeas
rödblära, Silena dioica
styvmorsviol, Viola tricolor
vårbrodd, Anthoxanthum odoratum
ängsviol, Viola canina
fårsvingel, Festuca ovina
rödsvingel, Festuca rubra