Il Bosco Verticale

 

Det första spännande exemplet på Il Bosco Verticale, “vertikal skog”, invigdes i oktober 2014 i Milano i Porta Nuova Isola området, som en del i ett större renoveringsprojekt. Projekterande arkitekter var Boeri Studio baserade i Milano och med kontor även i Shanghai och Tirana.

Il Bosco Verticale

Milanos vertikala skog består av två torn på 80 respektive 112 meter. Tornen hyser sammanlagt 480 stora och medelstora träd, 300 små träd, 5000 buskar och 11 000 perenner och marktäckare. De upptar en markyta på 1 500 m2, som motsvarar 20 000 m2 skog och undervegetation. Den vertikala skogen är ett arkitektoniskt koncept som ersätter traditionella material i stadsmiljö med hjälp av varierande vegetation till väggar. Man är beroende av en vegetationsskärm, för att skapa ett lämpligt mikroklimat och filtrera solljus och för att skapa miljömässig hållbarhet. Den vertikala skogen ökar den biologisk mångfalden. Den främjar bildandet av ett urbant ekosystem där olika växttyper skapar separata vertikala miljöer, men som fungerar inom helheten och som kan bebos av fåglar och insekter (med en första uppskattning av 1.600 arter av fåglar och fjärilar). På så sätt utgör den vertikala skogen en naturlig metod att återställa stadens flora och fauna.

Il Bosco Verticale struktur

Den vertikala skogen bidrar till att bygga ett mikroklimat och filtrera fina partiklar i stadsmiljön. Mångfalden växter bidrar till att utveckla mikroklimatet, som ökar luftfuktigheten, absorberar CO2 och partiklar, producerar syre och skyddar mot strålning och buller.

Den vertikala skogen är en metod att bygga som bidrar till att kontrollera och minska stadsexpansionen. När det gäller stadsdensitet utgör varje torn motsvarigheten till ett bostadsområde med enfamiljshus och traditionella byggnader på cirka 50 000 m2.

miljönytta

Valet av arter och deras fördelning, beroende på fasadernas orientering och höjd, är resultatet av tre års studier tillsammans med en grupp botaniker och ekologer. Plantorna som användes i byggnaden var förkultiverade i en plantskola för att de skulle bli vana vid liknande förhållanden som på balkongerna.
Efter mikrometeorologiska studier utfördes beräkningen av bevattningskraven genom att undersöka klimatiska egenskaper och diversifierades beroende på exponeringen av varje fasad och fördelningen av vegetation på varje våning.

Drift av odlingsbäddarna ansvarar bostadsrättsföreningen för, liksom underhåll och ersättning av all vegetation.

Il Bosco Verticale underhål med arborist

Il Bosco Verticale är ett intressant projekt som ökar vegetationen i tätbebyggda städer, skapar en hälsosammare miljö och sparar värdefull åkermark. Under 2017 meddelade Stefano Boeri Architetti att man arbetade på planer för den första vertikala skogen i Asien, i Nanjing, Kina.

När ska vi få den första vertikala skogen i Sverige?

Här kan du läsa mer om nyttan av träd i stadsmiljö!