Humle, rosor och perenner. Åtta nya sorter i Grönt kulturarv®-sortimentet!

Grönt kulturarvUnder 2019 kommer åtta nya sorter Grönt kulturarv®-sortimentet. Nyheterna består av tre rosor, två perenner och tre sorters humle. Sorterna är insamlade i Skåne, Småland, Östergötland, Uppland och Lappland.

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms inventeringar av äldre trädgårdsväxter i Sverige och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Perenner

Blodalunrot Heuchera sanguinea ‘Smedsberget’

Blodalunrot Heuchera sanguinea ‘Smedsberget’ kommer från Lycksele i Lappland och är den nordligaste sort som hittills lanserats som Grönt kulturarv. Sorten har fått sitt namn efter stadsdelen Smedsberget där blodalunroten odlats sedan 1930-talet. I en av villorna på berget bodde Bertil och Tora med sin familj. Bertil var kamrer vid ett av skogsbolagen, men en kunnig och intresserad trädgårdsodlare på fritiden. 1947 flyttade den nygifta Kerstin in i en grannfastighet på Smedsberget. Hon var också passionerat intresserad av trädgård och började genast att plantera in växter, ofta sådan hon fick av vänner, grannar och släktingar. Någon gång kring 1950 fick hon blodalunroten av Bertil och tant Tora som Kerstin känt sedan barnsben. Blodalunroten minns hon sedan sin barndom på 1930-talet och det är hos Kerstin som den bevarats fram till idag. Blodalunrot ‘Smedsberget’ blommar i juni med mörkt rosa blommor på rödlila stjälkar. 60 cm hög.

Mörkgröna bladrosetter. Bra som marktäckare, kant- eller rabattväxt.

Blodalunrot 'Smedsberget'
Blodalunrot ‘Smedsberget’. Foto: Linnea Oskarsson.

Silvrig höstanemon Anemone tomentosa ‘Föräldrahemmet’

Silvrig höstanemon Anemone tomentosa ‘Föräldrahemmet’ är insamlad i Uppland, men har odlats i både Småland och i Stockholm. När Axel och Sveas egnahemshus i Norra Ängby i Stockholm stod färdigt i mitten av 1930-talet blev det dags att börja tänka på plantering av trädgården. Sommaren 1937 for familjen på besök till Axels föräldrahem utanför Rottne i Småland, som man brukade göra varje år. Föräldrahemmet var ett lantbruk och på somrarna hjälpte Axel, Svea och deras barn till att ta in skörden. Just det här året fick familjen med sig delningar av tre höstflox och den silvriga höstanemonen för att plantera i sin egen trädgård. Axel och Sveas dotter Inga-Britt minns hur växterna sveptes in i papper, togs med på tåget och planterades vid huset i Norra Ängby. Många år senare fick Inga-Britt med sig plantor av höstanemonen när hon fått en egen trädgård i Roslagen. Där blommar den varje höst och påminner om inte bara ett utan två föräldrahem: Axels föräldrahem utanför Rottne och Inga-Britts föräldrahem i Norra Ängby.

Silvrig höstanemon ‘Föräldrahemmet’ är en tålig, vacker höstanemon som är härdigare än många höstanemonhybrider. Sorten blir 120-130 cm hög och blommar med ljust rosalila blommor i luftiga klasar.

Silvrig hostanemon 'Föräldrahemmet'
Silvrig hostanemon ‘Föräldrahemmet’.-Foto: Linnea Oskarsson

Rosor:

Bourbonrosen Rosa (Bourbon-Gruppen) ‘Strömsro’

Bourbonrosen Rosa (Bourbon-Gruppen) ‘Strömsro’ är en unik gammaldags buskros, sannolikt med utländskt ursprung, vars originalnamn inte gått att finna. Återintroducerad under varumärket Grönt kulturarv® och namngiven med ett nyskapat namn. Känd i svensk kultur sedan åtminstone slutet av 1920-talet, möjligen sedan 1890-talet. Sorten är namngiven efter fastigheten ‘Strömsro’ i Kisa, Kinda kommun i Östergötland. Fastigheten uppfördes av postmästare Gustaf Erik Ström år 1901 och har sedan dess kallats Strömsro. Huset innehöll Kisas postkontor fram till 1920-talet och postmästarens privatbostad. Den nuvarande ägarens familj köpte fastigheten 1936 och rosen växte då i trädgården. Rosen planterades således någon gång mellan 1901 och cirka 1930.

‘Strömsro’ är en enastående vacker sort med en tidig blomning som infaller 7-10 dagar före andra tidigblommande sorter, t. ex ‘Alba Maxima’. Öppet växtsätt med styva huvudgrenar och sidogrenar. Bladen är karaktäristiskt blåaktigt mörkgröna, matta till svagt glänsande. Blommorna är 8-10 cm i diameter, tätt fyllda med ofta mer än 100 kronblad. Blomfärg varierar beroende på temperaturen, från nästan kallt ljust rosa till varmt, lysande och neonaktigt rosa. Höjd 1,8–2,5 meter. Förhållandevis frisk. Zon 4-5.

Rosen 'Strömsro'
Rosen ‘Strömsro’. Foto: Lars-Åke Gustavsson

Remontantrosen Rosa (Remontant-Gruppen) ‘Selma Dahlberg’

Remontantrosen Rosa (Remontant-Gruppen) ‘Selma Dahlberg’ är med största sannolikhet en äldre, redan namngiven sort med utländskt ursprung, men det har inte varit möjligt för Pom att ?nna dess ursprungliga namn. Känd i svensk kultur sedan slutet av 1890-talet. Remontantrosen ‘Selma Dahlberg’ är insamlad till Nationella genbanken från Rimbo i Norrtälje kommun.

För att vara en sort i Remontant-Gruppen är ‘Selma Dahlberg’ en i flera avseenden enastående sort. Det gäller främst den långa livslängden och att den växer så bra på egna rötter. Växtsättet är ofta tämligen öppet med upprätta till bågböjda grenar. Under goda odlingsbetingelser blir den ibland över 2 meter hög, med sämre betingelser inte ens meterhög. Bladverket är grönt till olivaktigt grönt och matt. Blommorna är mycket stora (9-12 cm i diameter), vackert formade och har en stark, säregen doft. Blomfärgen antar olika skiftande rosa nyanser beroende på temperaturen, från varmt rosa över mörkt rosa till mörkt karminrosa. Zon 4 (5).

Rosen 'Selma Dahlberg'
Rosen ‘Selma Dahlberg’. Foto: Lars-Äke Gustavsson.

Spinosissima-rosen Rosa (Spinosissima-Gruppen) ‘Hällestorp’
Spinosissima-rosen Rosa (Spinosissima-Gruppen) ‘Hällestorp’ är en spontant bildad hybrid med svenskt ursprung, introducerad och namngiven av Pom 2018. Sorten har fått sitt namn efter fyndplatsen Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet.

En utsökt vacker buskros med rikt förgrenat, tätt och väl sammanhållet växtsätt. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala delarna och under varma år blir den rosa färgen mörkare och kontrasten mot de ljusa partierna starkare. Under kalla år blir kronbladen jämnare färgade, nästan helt utan kontrast mellan de yttre och inre delarna.

Doften är stark och söt av honung. Blomningen är mycket riklig tidigt på växsäsongen, främst under första halvan av juni i de varmaste delarna av landet. Höjd 1,2–1,5 meter. Zon 1-5 (6).

Rosen 'Hällestorp'
Rosen ‘Hällestorp’. Foto: Lars-Åke Gustavsson.

Humle:

Den populära Grönt kulturarv-humlen utökas med ytterligare tre sorter. Nyheter 2019 är humle Humulus lupulus ‘Mauritz 85’, ‘Svalöf E’ och ‘Svalöf S’, tre återfunna sorter från svensk växtförädling.

Under första världskriget hade leveranserna av humle från Tyskland nästan upphört och därför togs initiativ för att få igång humleodling i större skala i Sverige igen. 1923 påbörjades odlingarna i skånska Näsum, en trakt som redan Linné pekat ut som lämplig för humleodling. Odlingarna expanderade snabbt och vid Svalöf påbörjades också ett växtförädlingsarbete för att få fram en svensk lättplockad sort med tidigare mognad än de europeiska. Resultatet blev ‘Mauritz 85’ döpt efter humlegårdsmästaren Mauritz Paulin. Denna sort odlades mycket i Näsum men fler kloner ur förädlingsarbetet har kunnat återfinnas!

‘Mauritz 85’

Mognar i slutet av augusti med cylinderformade kottar på medellånga sidogrenar. Kottarna har i provbryggning gett ett utmärkt öl med en blommig och örtig/kryddig arom. Blommig smak med undertoner av citrus/grape.

‘Svalöf E’

Mognar i andra hälften av augusti med medelstora, runda kottar. Gav i provbryggning ett öl med arom av tall/kåda/ceder.

‘Svalöf S’

Mognar i slutet av augusti med tydligt humledoftande, medelstora rektangulära kottar. Gav i provbryggning ett öl med smak av tropiska frukter och citrus/grape.

Humle 'Mauritz 85
Humle ‘Mauritz 85. Foto: Erik de Vahl.

Källa: SLU Grönt kulturarv®