Trädgårdsarkitektens tankar – 1

 

Artikeln ingår i en serie inlägg som handlar om trädgårdsarkitektens tankar kring trädgård, utemiljöer och arbetet som trädgårdsarkitekt.

Trädgårdsarkitektens tankar, den inspirerande Villa d'Este

Vad inspirerar dig i ditt arbete som trädgårdsarkitekt?

Först och främst måste jag blir inspirerad av min uppdragsgivare. Jag behöver inte tycka att hens drömträdgård har det innehåll som jag personligen skulle vilja ha, men jag måste vara genuint intresserad av skapa något som speglar uppdragsgivaren. Det är alltid lika roligt när jag får en respons på ett förslag, som bekräftar att jag träffat rätt!

Sen vill jag gärna hitta något i trädgårdens omgivningar, byggnader, landskapet, som kan ge impulser och som trädgården kan harmoniera med, eller kontrastera mot. Det är därför jag alltid insisterar på att besöka platsen där trädgården ska anläggas, om det så bara är en leråker.

Om jag ska vara personlig, så inspireras jag av historiska trädgårdar, t. ex. Villa d’Este, utanför Rom. Inte specifikt för att de är historiska, utan för att man ofta var mycket medveten om vad man ville uttrycka med sina trädgårdar och för att de ofta är väldigt sinnliga.

Gillar du vad du läster?