3. Trädgårdsdesign – skissarbete

När du gjort klart för dig dina behov och preferenser, samt har en klar bild av tomten och dess förutsättningar är det dags att i skissarbete börja bolla alternativa lösningar mot varandra.

Skissarbete

Nu är det dags att ta fram skisspappret, för att, med din uppmätning som underlag, skissa på olika lösningar som kan ge plats för alla funktioner, med hänsyn tagen till platsens förutsättningar. Det kommer att gå åt mycket papper innan du kommer fram till en lösning som du känner dig nöjd med.

Även om du vet vilka funktioner som du vill infoga så räcker inte det. Du måste också veta hur mycket plats de olika funktionerna kräver. Till exempel: Hur stor måste en parkeringsplats för bilen vara? Hur stor är en soptunna? Hur bred måste en gång vara för att vara bekväm? Hur mycket utrymme måste ett äppleträd ha, för att utvecklas väl? Hur stort är ett matbord för sex personer och hur mycket plats måste finnas runt det, för att det ska bli bekvämt att använda?

Tusentals frågor du måste ställa och ge svaret på. Det är det som är trädgårdsdesign och som leder fram till en utemiljö, som du kommer att trivas i.

Trädgårdsdesign - skissarbete

Konstruktioner, material och växter

När du kommit fram till ett utkast, som du tycket känns rätt är det dags att börja tänka mer konkret på konstruktioner, material och växter, även om de kanske redan tidigare funnits i bakhuvudet när du provat olika lösningar.

Denna fas kanske du upplever som svår. Ta kontakt med en trädgårdsarkitekt, som har många års erfarenhet av trädgårdsdesign!

Tidigare publicerade artiklar om trädgårdsdesign:

1. Trädgårdsdesign – behov och preferenser

2. Trädgårdsdesign – tomtens förutsättningar

4. Trädgårdsdesign – skissförslag och arbetsritningar