4. Trädgårdsdesign – skissförslag och arbetsritningar

Skissförslaget

När alla bitar i de föregående stegen är på plats är det dags att upprätta ett skissförslag och arbetsritningar, som ger en bild av den färdiga trädgården. Om du är duktig på att teckna kan du eventuellt komplettera skissen med perspektivskisser, som ytterligare hjälper dig att få en bild av den framtida trädgården.

När du är nöjd med skissförslaget så utgör det en grund för det fortsatta arbetet med din trädgård. Ett skissförslag som du beslutat dig för ska du inte, utan mycket goda skäl, börja ändra i. Risken är att du tappar riktning i ditt projekt och att det fördyras. Beroende på projektets omfattning och komplexitet kan det ibland räcka med denna skiss. I synnerhet om du själv ska utföra anläggningsarbetet.

Trädgårdsdesign, skissförslag och arbetsritningar

Arbetsritningar

Om du ska ta hjälp av en trädgårdsanläggare och ska ta in offerter, kan skissförslaget behöva kompletteras med olika arbetsritningar och beskrivningar. Det kan vara planteringsplaner med växtförteckningar som anger arter och sorter, samt storlek och kvalité. Det kan även vara sektioner och detaljritningar, på t. ex. staket, mm. Kom ihåg att ju mer genomarbetat underlag trädgårdsanläggaren får, desto mindre “hängslen och livremmar” behöver han ha när han beräknar sin offert.

Att ta fram detta underlag kräver ofta stor fackkunskap. Ta hjälp av en trädgårdsarkitekt som har erfarenhet av att ta fram skissförslag och arbetsritningar .

Tidigare publicerade artiklar om trädgårdsdesign:

1. Trädgårdsdesign – behov och preferenser

2. Trädgårdsdesign – tomtens förutsättningar

3. Trädgårdsdesign – skissarbete