Brösarps norra backar

I dag blev det en vandring i Brösarps norra backar. Vi gick den blå leden, den s.k. Glimmebodaleden, som är ca 5 km lång och utgår från Glimmebodagården, en kringbygd gård från 1790-1860-talen. Glimmeboda blev ett skogsvaktartorp under Glimminghus redan 1624, då Axel Rosencrantz förvärvade en del av Kongsoran av Christian IV. Detta blev Glimminge skog. Det år idag Albo härads hembygdsförening som äger den byggnadsminnesförklarade gården.

Brösarps norra backar
Brösarps norra backar
Brösarps norra backar
Brösarps norra backar
Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Här i den östra delen av Verkeåns naturreservat domineras landskapet av de mäktiga sandbackarna och åsarna. De skapades när den senaste inlandsisen drog sig tillbaka för 15 000 år sedan. I flera hundra år har de gräsklädda backarna använts som betesmark. De var sannolikt öppna och skogfria redan på 1600-talet. På sommaren blommar Brösarps norra backar, med backtimjan och framförallt ljung. Där det finns kalkhaltig sand bildas ett artrikt växtsamhälle, som kallas sandstäpp. För att sandstäppen ska finnas kvar måste jordlagren röras om med jämna mellanrum, vilket förr skedde genom att bönderna uppodlade tillfälliga åkrar i betesmarkerna. I dag är det jordras i de branta sluttningarna, kornas tramp och vildkaninernas grävande som står för omrörningen. I de sandiga backarna finns flera ovanliga insekter, grävande steklar, sandbin och dyngbaggar. Här finns även ett rikt fågel liv med bland annat törnskata.

När vi lämnar de öppna hedarna kommer vi in i skogklädda raviner, med biflöden till Verkeån. Här kan man få se kungsfiskare.

Här hittar du fler vandringsleder runt Brösarp!