Kronovalls Store Vång

På Annandagen blev det en kort promenad på naturreservatet Kronovalls Store Vång. Ordet vång betyder ”del av åker eller äng” och den här före detta ängen är en vidsträckt betesmark som sedan länge tillhört Kronvalls gods. Under lång tid slogs hö på Store vång, som blev vinterfoder åt traktens kreatur. Idag betar kreaturen här under sommarmånaderna. Hundratals år av slåtter och bete är förklaringen till Store Vångs flora. Här kan man under sommaren se kattfot, ängsnycklar och slåttergubbe.

Kronovalls Store Vång

Ståtliga gamla lövträd, framförallt lind, bok och stora vidvuxna ekar ger en speciell karaktär åt den vidsträckta hagen.

Kronovalls Store Vång

Strax väster om Store Vång finns en damm där lövgrodorna leker, vilket sker i maj och under ljumma försommarkvällar kan man höra deras spel på långt håll. En stor del av sommaren tillbringar lövgrodorna på Store Vång i buskarnas och trädens lövverk. De kan vara svåra att upptäcka, då de i viss mån anpassar färg till underlaget. Bland buskarna kan man även hitta Törnskatan.

Kronovalls Store Vång

Men vid denna tid är Store Vång tyst och stilla, men trots det bjuder vången på upplevelser. Luften är hög och marken är fläckvis fortfarande vit av nattens frost och Flora lyser med sin frånvaro.

Håris

På de fuktigare markerna hittar vi gammal död ved, som under nattens frost har fått märkliga skägg, som jag fick lära mig heter håris.