Hallamölla

Vattenfallet vid Hallamölla är med sin fem fall Skånes högsta och bildar tillsammans en fallhöjd på drygt 23 meter. Vattenfallet är i sig en stor upplevelse och väl värda ett besök, under vilken årstid som helst.

Hallamölla omtalas första gången år 1491, i samband med ett arvskifte i Eljaröd efter Stig Olsson Galen av Bollerup. Då benämndes platsen Halle Möllor eftersom det låg flera kvarnar på platsen, förmodligen ända sedan 1200-talet. I dag kan man fortfarande se ruinerna efter i varje fall Lille Halle Mölla, som omnämns 1552 i den jordabok som Elline Goye upprättade över sina och sin avlidne makes tillgångar, son till Olof Stigsson av ätten Galen, som innehade det stora godset Bollerup.

Några år efter att Jockum Beck startat Andrarums Alunbruk köpte han 1637 Stora Halle Mölla av sin farbror Otto Marsvin. Ägorna kring Hallamölla var bevuxet med mycket ek och bokskog vilket behövdes i stora mängder vid Alunbruket. Det förorsakade att skogen skövlades och ersattes med granskog.

1737 förvärvade Christina Piper Andrarums Alunbruk och då även Hallamölla och det är än idag Christinehofs slottsförvaltning som äger möllan.

Den kvarnbyggnad man idag ser härstammar från 1860, då kvarnen senast blev ombyggd. Det var den driftiga Anna Nilsson som arrenderade kvarnen och startade även en diversehandel där. Det var under hennes son Thomas som kvarnen hade sin storhetsperiod, där han bland annat utvecklade diversehandeln till en grossiströrelse. Thomas Nilsson tyckte om att leva på stor fot med grevar och baroner och det var förmodligen det som senare blev hans fall. Han dog utfattig i Hallamölla 1917.

Kvarnen var i drift ända fram till 1949, då möllaren Erik Engström avslutade verksamheten.

I dag drivs kvarnen av Albo Härads Hembygdsförening och ingår i Christinehofs ekopark.

Kvarnen har fyra kvarnar – en grynkvarn, en gröpekvarn och två mjölkvarnar. Vattenhjulet som driver kvarnarna är 4,5 meter högt och är ett så kallat ”överfallshjul”.

Här kan du läsa mer om Christinehofs ekopark …