Nytt reningsverk i Lövestad

Under hösten 2021 hade turen kommit till nytt reningsverk i Lövestad. Vi hade i många år klarat oss med en mulltoa, ett prövande äventyr med många problem.

Det nya reningsverket krävde så mycket plats att vi var tvungna att köpa till mer mark till vår lilla tomt på bara ca 260 m2. En affär som tog sin tid, inte minst beroende på Lantmäteriets årslånga handläggningstid.

Reningsverket innebar också att vi fick gräva upp stora delar av trädgården. Det sörjde jag dock inte så mycket, den var gammal och förvuxen. Tvärt om fick jag möjlighet att forma trädgården efter eget huvud, men ändå med hänsyn tagen till vad som har funnits vid huset, kanske ända sedan det byggdes på 1880-talet. Min utgångspunkt är att trädgården i slutänden inte ska se nyanlagd ut. Jag vill också göra trädgården så hållbar som möjligt. Det innebär att jag väljer lösningar och växter som gynnar ”småfylet” lika mycket som mig själv. Mer om trädgården i ett senare skede.

Nytt reningsverk från Uponor

Jag valde att installera ett reningsverk från Uponor och arbetet utfördes av, Brunns & Energiborrning SK Tranås AB. Det är samma firma som även utförde brunnsborrningen året innan. Samtidigt som de grävde ner vårt reningsverk, passade jag på att låta dem justera höjder, mm, på den nya marken så att den bättre anslöt till den gamla tomten. De fick också gräva upp gamla syrenbuskar och en hagtornshäck som glesnat alldeles för mycket. Jag ser verkligen fram emot att under kommande år bygga upp trädgården på nytt. Vi plockade, som väl var, även bort en gammal björk, som visade sig var fullständigt upprutten “inombords”. En parkeringsplats som legat på andra sidan huset flyttade vi också, så att det i framtiden blir lättare vid den årliga tömningen av reningsverket.

Det var en fröjd att få köra den gamla mulltoan till tippen och att få installera en ny vattentoalett.