Häckplantering i Lövestad

Våren 2022 i Lövestad började med häckplantering, som ersättning för den gamla hagtornshäcken och syrenerna.

häckplantering

Våren 2022 började med att förbereda för häckplantering och även längre fram grässådd. Vi började med att fräsa hela ytan och få bort så mycket rötter och sten som möjligt. Innan fräsning hade jag det tunga arbetet att återställa stenmurarna, som bitvis raserades när vi grävde ner avloppet och reningsverket. Ett tung jobb att göra för hand, men med hjälp av spett och två gamla järnrör fick jag bit för bit stenblocken baxade på plats.

När alla ytorna var frästa och klara var det dags för själva häckplanteringen. Vi hade valt bok, Fagus sylvatica, barrotsplantor i storlek 100-120 cm, som jag införskaffat från Wallströms plantskola. Jag gillar bok som häckväxt. Den går att göra båda hög och låg. Väljer man att göra häcken hög, så får den en stabil stam, som inte riskerar att blåsa omkull. Dessutom sitter största delen av de vackert kopparröda bladen kvar över vintern.

häckplantering

Under året växte sedan plantorna till sig, men tyvärr råkade vi ut för att mullvaden gillade att göra gångar mellan plantorna. Det var ett 30-tal plantor som, trots intensiv jakt, inte tålde det. Mullvaden äter inte rötterna, till skillnad från sorken, men rötterna friläggs och torkar. Det var ett 30-tal plantor som trots intensiv jakt och riklig vattning, inte tålde det. De fick vi ersätta under följande höst.