Växter för din trädgård – slån

Prunus spinosa, slån, är en av de växter som ingår i min serie artiklar om växter som ligger rätt i tiden. Det handlar om växter som bidrar till en hållbar trädgård där ditt miljöavtryck blir så litet som möjligt. Din trädgård kanske till och med bidrar med något positivt för miljön. De har dessutom fördelen att de är lätta att odla, med minimal skötsel.

Slån är en buske som hör till samma släckte som plommon, körsbär, mm. Den blir omkring två meter hög och växer ofta i stora, täta, nästan ogenomträngliga snår. De vassa tornarna bidrar till dess ogenomtränglighet. Bladen som är ganska små, ca 2-5 cm långa, kommer oftast inte förrän efter att den blommat, vilket den gör i maj-juni med små vita blommar. På våren kan man se slån täckta med blommor som vita skyar i landskapet. Frukten är rund och liknar ett blåbär, men med en mycket kärv smak, som blir sötare när de fått frost. Om det inte hunnit bli en ordentlig frost, så kan man plocka bären och sen lägga dem i frysen, för att få fram sötman. Det är dock en fördel att skörda sent som möjligt, så att de hinner bli fullmogna. Av bären kan man göra saft eller använda till likör.

Slån växer i hela Götaland i i stora delar av Svealand. Den är vanligast i kustområden, men växer även i inlandet, vanligen i skogsbryn och öppna marker. På betesmarker med betande kor blir buskarna ofta små och förkrympta, då de är omtyckta av korna.

Prunus spinosa, slån
Prunus spinosa, slån

Slån är ingen vanlig trädgårdsväxt, men förutom att vi kan använda frukten är de omtyckta av fåglar och smådjur, som boplatser i det ogenomträngliga grenverket. Många fågelarter äter också gärna slånbär.
Det finns namnsorter som odlas som trädgårdsväxter t. ex. ‘Plena’, som har en fylld blomma, ‘Rosea’ som har rosa blommor och ‘Purpurea’, purpurslån , med rosa blommor purpurfärgade blad.