Skissprojekt i Skurupstrakten

Jag har precis slutfört ett skissprojekt i Skurupstrakten. Det var ett utkast, eller en s.k. konceptskiss till en trädgård/park.

Ett spännande uppdrag, där jag som underlag använde flygfoton kompletterat med observationer och uppmätning på plats. Detta första utkast har som syfte att i grova drag få grepp om ytorna och hur de kan användas.
Jag hoppas detta skissprojekt kan leda till en fortsättning där jag i skissförslag jobbar mer med detaljerna och materialen. Detta ska sedan resultera i arbetsritningar för de anläggare som ska anlägga trädgården.

Skissprojekt i Skurupstrakten

Det är en arbetsgång som jag oftast använder när jag planerar trädgårdar. Det säkerställer att man inte tappar något på vägen och gör processen så enkel och billig som möjligt. Om du är intresserad så kan du läsa mer på dessa sidor om trädgårdsdesign.

Till detta skissprojekt gjorde jag även ett första belysningsförslag, som illustrerar hur en belysning skulle kunna se ut med in-lite LED-lampor.

skissprojekt belysningsförslag