1. Trädgårdsdesign – behov och preferenser

När du ska göra en trädgårdsdesign för nyanläggning av en trädgård, eller för en ombyggnad av en gammal, måste du först reflektera över vilka behov och preferenser du har.

Behov

Det vill säga vilka behov och funktioner ska tillfredsställas och rymmas innanför fastighetens gränser? En del är kanske ganska uppenbara, kanske med risk att man glömmer bort andra, mindre uppenbara och kanske mindre roliga. För att lyckas med en trädgårdsdesign måste dock alla funktioner finnas med från början. Sedan kan man kanske prioritera bort något.

Du kan ställa dig frågan; “Vad ska min trädgård innehålla, vad gör jag i trädgården?”
Det kan vara allt möjligt, från att grilla och äta, leka med barnen, umgås med vänner, till att bada i pool, eller mecka med motorcykeln. Tänk på att alla familjemedlemmar ska ha ett ord med i laget.
Sen har vi några av de funktioner som är lättare att glömma bort:

• Uppställningsplats för bilar
• Cykelparkering
• Avfallssortering
• Entréförhållanden och kommunikation
• Insynsskydd
• Postlåda
• mm

trädgårdsdesign - behov och preferenser

Preferenser

En annan aspekt som du tidigt ska tänka över, är dina personliga preferenser. Enkelt uttryckt; vilken sorts trädgård tycker du om, romantisk, exotisk, naturnära, medelhavsinspirerad, minimalistisk … En annan fråga är vilken sorts växter du tycker om. Det behöver inte handla om specifika arter, utan mer om vilken karaktär de ska ha. Och slutligen vilka material och färger tycker du om.

Gå vidare

När du har samlat alla mer eller mindre nödvändiga behov och preferenser har du goda förutsättningar att gå vidare till nästa steg i din trädgårdsdesign – tomtens förutsättningar. Redan vid detta tidiga stadium kan det vara en god idé att du tar kontakt med trädgårdsarkitekt.

Fler artiklar om trädgårdsdesign:

2. Trädgårdsdesign – tomtens förutsättningar

3. Trädgårdsdesign – skissarbete

4. Trädgårdsdesign – skissförslag och arbetsritningar