Shinrin Yoku – skogsbad

Vad är Shinrin Yoku?

Shinrin Yoku (森林浴) har sitt ursprung i Japan, där stressrelaterade sjukdomar ökade drastiskt under 1980-talet. För att råda bot på “Karoshi”, alltså stressrelaterad död, initierade det japanska hälsoministeriet forskning kring grön miljö och dess gynnsamma inverkan på vår hälsa. Man inrättade dessutom hälsoparker runt om i landet, med utbildade guider, för att ge människor vetenskapligt grundad tillgång till avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom kontakt med levande miljö.

Shinrin Yoku betyder “ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att “skogsbada”. Det är en kombination av långsam vandring i en skog eller park, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen och få oss att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi skogsbadar tillbringar vi alltså en tid i skogen/parken fullt närvarande, med våra sinnen i en fördjupad kontakt med den omgivande miljön.

Shinrin Yoku skogsbad

Varför ska du skogsbada?

Studier har visat att Shinrin Yoku ger:

 • tydligt minskad stress
 • ett stärkt immunförsvar
 • minskad puls och blodtryck
 • förbättrad kognitiv funktion
 • minskad ångest och depression

Så här går skogsbadsvandring till

När vi skogsbadar är vår vandring betydligt långsammare än normalt, när vi vandrar i skog och mark. När vi drar ner tempot får vi möjlighet att vara närvarande och med våra sinnen ta in upplevelser på ett nytt vis. Vi fördjupar kontakten och relationen med den omgivande naturen. En känsla av lättnad kan infinna sig, en upplevelse som får oss att slappna av, både fysiologiskt och psykologiskt. Vi börjar se och uppleva sådant som vi tidigare i vårt vardagsmedvetande inte lagt märke till.

Dags att prova! Här får du en enkel nybörjarguide till skogsbad:

 1. Sök upp en skog eller någon annan plats där du kan få intryck av natur. Det kan vara en
  park eller en liten skogsdunge.
 2. Låt mobilen vila.
 3. Stå stilla och lägg märke till vad som finns runt dig.
 4. Promenera långsamt och uppmärksamt.
 5. Stanna till och utforska det du upptäcker med alla sinnen.
 6. Dofta på jord och växter, lyssna på vind och fåglar. Känn på barken av ett träd.
 7. Bara sitt stilla en stund.

Mer om Shinrin Yoku

Det kan vara enklare att komma igång med en guide.
I Sverige finns numera en hel del kompetenta guider som kan hjälpa dig hitta lugnet i naturen.
Tidigare publicerat:
Utemiljön och vår hälsa