Min plan för trädgården i Lövestad

Jag har gjort en första plan för trädgården i Lövestad, som jag håller på att återuppbygga. Den ska delvis knyta an till den gamla trädgården och dels till egna tankar.

Min plan för trädgården

Hållbarheten i min plan för trädgården i Lövestad

Jag vill experimentera med att åstadkomma en hållbar trädgård, lite enligt de tankar jag skrivit om tidigare. En stor del av trädgården upptas av trädgårdsland, där jag tänker mig att odla en stor del av behovet av grönsaker under sommarhalvåret och in på hösten. Jag tänker odla i förhöjda bäddar av trä som jag snickrar ihop själv och ytbehandlar med linoljefärg, blandad med tjärolja.
Naturligtvis ska allt avfall i trädgården komposteras, liksom en stor del av köksavfallet. Jag tänker mig bygga tre behållare för tre olika “generationers” kompost. De bygger jag även i trä, ytbehandlat med linoljefärg.
Trädgårdslandet innehåller även bärbuskar och fruktträd. Jag tänker även plantera olika fruktbärande buskar i resten av trädgården, som kan vara till glädje för mig själv, men även för fåglar, mm. Jag tänker nyponros, häggmispel, hassel, slån och aronia. Förutom det redan befintliga valnötsträdet kommer jag i trädgården att plantera äppleträd, sur- och söttkörsbär, mullbär, kvitten och plommon.

Jag använder naturliga och vattengenomsläppliga material i gångar och uteplatser, som singel och tegel. Som kantsten mellan singel och planteringsyta använder jag befintlig fältsten, d.v.s. “kullersten”. En del uteplatser hårdgöra jag inte alls. Gräs tycker jag fungerar utmärk för min del som underlag för en sittplats. En del gräsytor vill jag ha, just därför att de fungerar som uteplatser för mig, men en stor del som jag först tänkt ha gräs på har jag gjort om till äng. Det gynnar alla möjliga insekter.

Regnvatten från den norra sidan av huset låter jag till största delen rinna ner på en yta, som jag lägger kalkstenshällar på. De lutar svagt så att vattnet rinner vidare ner i en plantering med fuktälskande växter.

Uterummen i trädgården

Min plan för trädgården är att det ska finnas många olika platser att vara på. Vår favoritplats har länge varit verandan, som ligger i norr, men som ger en vidunderlig utsikt över landskapet. Vår andra favorit har blivit den del av trädgården som ligger mot norr och väster och som vi börjat kalla “nedre terrassen”, även om det bara skiljer en halv meter från resten av trädgården. Denna del hör till den mark vi köpt till för att få plats med bl.a. reningsverket. Vi behåller naturligtvis den gamla uteplatsen på den “övre terrassen” närmare huset.
Dessutom tillkommer en ny uteplats, öster om huset, där vi hoppas äta många frukostar framöver, med utsikt över trädgårdslandet.

För att kunna använda trädgården under så stor del av dygnet som möjligt använder jag LED-lampor, där det behövs, som styrs av solljuset och timer.