Trendspaning: Den hälsosamma trädgården

Trenden i stort är att uppmuntra till aktivitet utomhus. Jag har redan i tidigare inlägg skrivit om utemiljöns betydelse för vår hälsa, inte minst för barn, åldringar och sjuka. Förutseende kommuner skapar miljöer som stimulerar oss att vara utomhus och att röra på oss i gaturummet, på torg och i parker mm. Själva kan vi skapa den hälsosamma trädgården.

Naturligtvis kan den egna trädgården vara en plats som befrämjar vår hälsa. Det finns en trend att bygga stora trädäck utanför vardagsrummet, som en förlängning av detta. Detta kanske inte i sig stimulera oss till aktivitet, men det ger oss en inbjudande möjlighet till utevistelse. Kombinerat med en pool eller ett spabad ökar uteplatsens värde.

Med enkla odlingar, kanske i odlingslådor, i nära anslutning till trädäcket stimuleras vi till ett mer aktivt uteliv, som dessutom kan kombineras med andra aktiviteter, såsom utekök och inte minst lekytor för barnen.

Yoga i hälsosam utemiljö

De minsta barnen vill vi gärna ha under uppsyn under deras lek utomhus. Med en placering av barnens lekytor nära “de vuxnas lekyta”, trädäcket, och bostadens fönster, ökar möjligheten för barnen att vistas utomhus en längre tid.
Kanske kan vi, på gräsmattan, förenas med barnen i ett parti boule, kubb, eller krocket.

För att vi verkligen ska lockas att vistas utomhus, till hälsosamma aktiviteter, måste den hälsosamma trädgården kräva ett minimum av skötsel, om inte just trädgårdsskötsel är en älskad sysselsättning. Det åstadkommer man genom rätt planlösning, rätt konstruktioner, rätt materialval och rätt växter.