Rabatter och planteringar

Inramningen

I de tidiga trädgårdarna var rabatterna alltid inramade på något sätt. Det kunde vara en enkel stenrad av fältsten eller vita snäckor. Vanligast var dock att man använde någon växt som inramning och Buxbom var den kantväxt som var mest omtyckt. Den hade flera fördelar, den gick lätt att forma till små, täta, låga häckar, var grön året om och den var dessutom relativt lätt att föröka. Ett alternativ till buxbom var att använda liguster. Först när den engelska landskapsstilen slagit igenom ordentligt hos allmogen försvinner buxbomsinramningen, för att ersättas av gräset som inramning av planteringarna.

trädgårdsarkitekt kontakta

Anläggning av buxbomhäckar

“Buxbom är en synnerlig och förnäm växt att sätta i bäddarna ty den kan stå många år och går inte lätt ut. Man kan också väl sätta dem utan rot, men de som ska sättas utan rot ska vara måttligt långa, ett kvarter eller mindre, de ska sättas väl djupt. Men är det så att de är mycket långa, bör de läggas prydligt hela i jorden, dock så att de blir skilda från varandra, så de inte kommer för tätt på varandra. Är de mycket långa, då får man gräva djupa gravar, en halv alen eller mindre, allteftersom buxbomen är lång till. Då de gravarna ska grävas med flit, så att bäddarna (jag menar mönstret) som du vill sätta uti icke bliver vanskapta och de ska sättas så djupt att de bliver tre eller fyra fingrar breda ovan jorden.

Ju tidigare på våren de blir satta desto bättre gror de, annars kan man väl sätta dem när man vill. Där som man har kommit en bit på året eller sommaren och du ska sätta dem och de har skjutit skott, då ska du skära något av den späda grönskan, ty det som är så nyligen framkommet, det vill annars gå ut. Buxbom kallas ofta för en ört – men det är trots allt ett slags träd. Och märkligt är det att hur liten en spån du skär där av, och kastar i vatten så sjunker den som en sten. När du vill klippa den, så ska det ske tidigt på sommaren, annars blir den gul och ful.”
Det är de råd som den danske örtagårdsmannen Hans Raszmussön Block ger om planteringen av buxbom i sin bok “Horticultura Danica” som han gav ut 1647. Det är för drygt 300 år sedan och råden kan gälla än i dag.

allmogeträdgården, buxbomhäck

Det viktiga är att man har gjort klart för sig vilket utseende man vill att kvarteren ska ha och att man ordentligt märkt ut dem med linor. När man sedan planterar måste man vara noggrann med att följa sina markeringar, annars blir, som Block säger, ritningarna vanskapta. Om man tycker det blir för dyrt att använda färdiga plantor, kan man mycket väl använda vedartade sticklingar. De ska inte vara för unga och späda, utan att par år gamla skott som har hunnit förvedas. De sätts i en lagom djup grop som man grävt i den linje man önskar en häck. Sticklingarna ska sättas så djupt att de nedersta förgreningarna blir täckta med jord. Sedan plantorna är satta beskärs plantorna så att alla längs hela raden får samma höjd och bredd. För att åstadkomma ett bra resultat bör man spänna upp linor till hjälp. Lämpligaste tiden för plantering är den tidiga våren. Lämpligt antal är fyra till fem plantor per meter.

När sedan häcken börjar växa är det viktigt att man klipper den regelbundet, minst en, gärna två, gånger om året. Den första klippningen sker på våren, när de nya skotten börjat utveckla sig, och den andra vid midsommar, då de nya skotten hunnit utveckla sig ganska mycket. Spänn upp linor till hjälp för att få klippningen rak. Glöm inte att häckarna, även om de är låga, ska luta svagt inåt, för att hålla sig täta även nere vid basen.

Liguster som alternativ till buxbom är redan nämnd. Ett annat alternativ som var omtyckt av bonden, är att använda sig av Lavandula angustifolia, lavendel. Dess milda blå färg tillsammans med en bedövande väldoft gör den väl värd att använda. Den är möjligen enklare att använda än buxbom, bara man inte glömmer att beskära den. I annat fall blir den risig och oformlig. Plantorna är inte så dyra och den är dessutom lätt att föröka själv med sticklingar, på liknande sätt som med buxbom, eller med frö. En anan omtyckt kantväxt var isop, en tacksam växt som man förökar med frö.

Som kant kan man även använda sten, redan de gamla romarna gjorde kanter av sten mellan gångar och planteringsytor. John Parkingson, kung Charles I i Englands örtagårdsman, skrev i sin Bok “Paradisi in sole…” 1629, att man kunde använda små runda stenar som kant. Om man gör en enkel kant med fältsten, sätter man den på samma sätt som vid kullerstensläggning. Man ställer den på högkant i sättsand, gärna med den spetsigaste delen nedåt. Det är viktigt att stenarna blir så väl förankrade som möjligt i jorden. Alla stenar måste vara runda, utan vassa brottkanter.

Andra material man kunde använda var brädor, tegel och snäckor.

trädgårdsarkitekt kontakta

Lister, rabatter och jordbearbetning

Vid planering av rabatter har man flera faktorer hos att ta hänsyn till. Man måste känna till om de växter man vill använda trivs i den miljö man arbetar med. Är det skuggigt eller sol på växtplatsen? Hur är jorden beskaffad? Är det fuktigt eller torrt? Beroende på jordart och det växtval man tänkt sig kan jorden förberedas på olika sätt. En torr sandjord kan ges bättre vattenhållande egenskaper genom att man blandar in torvmull, eller barkmull. Barkmullen har fördelen att det tar längre tid innan den bryts ner. En blandning av båda kan ge ett gott resultat. Det största problemet med en blomsterlist i en trädgård, som länge stått övergiven är vanligen ogräset. Ett gammalt beprövat sätt att minska ogräset är att första året odla potatis. Eftersom denna ska hackas och kupas, reducerar man kraftigt ogräset.

Man vill att blomfärgerna i en rabatt ska harmoniera med varandra, vilket kräver planering. Växterna har olika blomtid, från den tidiga våren, ja till och med vintern, till sena hösten. Vilket gör att man inte bara måste tänka i rum, utan även i tid. Annars kanske man inte får den färgkombination man önskar, vid den tidpunkt man tänkt sig. Växternas olika karaktär och höjd måste också bestämma hur de ska placeras i förhållande till varandra.

Traditionellt har det varit så att man placerat höga och stora växter i bakgrunden, medan de lägre har placerats närmast betraktaren. Man kan också tänka sig att placera några högre solitärer som “öar” bland lägre växter. Jag tänker inte här ge några förslag på perennkompositioner. Läsaren ska i stället använda sin kreativa fantasi och skapa personliga kompositioner. Som hjälp kan han, eller hon, ha nedanstående växtförteckning.

Denna förteckning över växter som kan ha förekommit i den gamla allmogeträdgården, visar blomfärg, blomtid, samt höjd. Den kan vara till hjälp när man skal komponera perennrabetterna.

 

ART                                                                                            FÄRG                 BLOMTID         HÖJD

Aconitum cammarum – trädgårdsstormhatt                      blå                       jul-aug               80-120

Alcea rosea – stockros                                                            rosa-röd-vit         jun-aug              120-150

Aquilegia vulgaris – akleja                                                       blå-röd-vit           maj-jun              30-60

Aster novi-belgii – höstaster                                                    blålila                  aug-okt             100

Astrantia major – stjärnflocka                                                  grönvit                 jul                       50-60

Bellis perennis – tusensköna                                                   vit                         maj-jun              10

Calendula officinalis – ringblomman                                       gul-orange          jun-okt               30-60

Campanula glomerata – toppklocka                                       blå                       jun-jul                 30-60

Campanula latifolia – hässleklocka                                        blålila-vita           jul-aug               80-120

Campanula rapunculoides – knölklocka                                 blå                       jul-sep               50-80

Chrysanthemum majus – balsamblad                                     gul                       jul-sep               100

Chrys. vulg. f. crispum – krusbladig renfana                           gul                       jul-aug               50-80

Colchicum autumnale – nakna jungfrun                                  lila-rosa-vit          sep-okt             10-20

Convallaria majalis – liljekonvalj                                              vit                         maj-jun              20-40

Crocus flava – gullkrokus                                                         gul                       mar-apr            5-10

Crocus vernus – vårkrokus                                                       lila-vit                   mar-apr            5-10

Delphinum cultorum – riddarsporre                                         blå                       jul-aug               120-200

Dianthus caryophyllus – trädgårdsnejlikan,                            röd-rosa-vit         jun-aug              20-50

Dianthus barbatus – borstnejlikan                                           röd-rosa-vit         jul                       25-40

Dicentra spectabilis – löjtnantshjärta                                      röd                       maj-jun              70-100

Dictamnus albus – Mose brinnande buske                            mörkrosa-vit       jun-jul                 60-100

Digitalis purpurea – fingerborgsblomma                                purpurröd-vit       jul                       70-150

Doronicum – vårkrage                                                              gul                       maj-jun              60-100

Fritillaria imperialis – kejsarkrona                                           orange                apr-maj             60-80

Galanthus nivalis – snödroppe                                                vit                         mar-apr            10

Geranium sanguineum – blodnäva                                         rödlila                  jun-jul                 30-40

Helleborus niger – julros                                                           vit                         nov-apr             15-25

Hemerocallis fulva – daglilja                                                    orange                jun-okt               50-100

Hesperis matronalis – trädgårdsnattviol                                 lila-rosa-vit          jun-jul                 50-80

Hieracium aurantiacum – rödfibla                                           orange                jul                       20-30

Impatiens glandulifera – jättebalsamin                                   röd                       aug-sep            70-150

Iris germanica – trädgårdsiris                                                  blå                       jun                     50-60

Lathyrus odoratus – luktärt                                                       röd-ros-vit           jun-sep              250-300

Lavandula angustifolia – lavendel                                           blålila                  jun-aug              40

Lavatera thuringiacea – gråmalva                                           ros                       jul                       50-70

Lilium bulbiferur – brandgul lilja                                               orange                jul                       50-100

Lilium martagon – krollilja                                                         rosalila                jun-jul                 80-120

Lupinus polyphyllus – blomsterlupin                                        blå-rosa-vita       jun                     80-100

Lychnis chalcedonica – studentnejlika                                    sharlakansröd    jun-jul                 70-125

Lysimachia punctata – praktlysing                                          gul                       jul-sep               50-75

Malva alcea – rosenmalvan                                                     rosa                     jul-aug               60-100

Malva moschata – myskmalva                                                 rosa-vit                jul-aug               30-50

Muscari botryoides – pärlhyacint                                             blå                       maj-jun              10-20

Lavatera thuringiacea – gråmalva                                           rosa                     jul-sep               60-100

Narcissus poeticus – pingstlilja                                               vit                         maj-jun              35-40

Narcissus pseudonarcissus – påsklilja                                  gul                       apr-maj             34-40

Nicotiniana afinis – vit blomstertobak                                     vit                         jun-sep              80

Nicotiniana sanderae – purportobak                                      röd-rosa-vit         jun-sep              25-40

Paeonia festiva – bondpion                                                     röd                       jun-jul                 100

Papaver orientale – jättevalmo                                                orange                maj-jun              80-100

Phalaris arundinacea ‘Picta’ – randgräs                                –                                                     100-150

Phlox paniculata – höstflox                                                       röd-rosa-lila        jul-sep               40-120

Polemonium caerulum – blågull                                               blå-vit                  jun-jul                 40-80

Primula veris – gullviva                                                             gul                       maj                    10-15

Reseda odorata – reseda                                                        gröngul                jun-okt               30

Saponaria officinalis – såpnejlika                                           rosa-vita             jul-sep               40-60

Scilla sibirica – blåstjärna                                                        blå                       apr-maj             10-12

Silybum marianum – mariatistel                                              rödviolett             jul-aug               130-160

Symphytum officinale – äkta vallört                                         blålila                  jun-aug              70-100

Tulipa – tulpan                                                                           röd-gul                maj-jun              20-50

Verbascum thapsi – kungsljus                                                 gul                       jul                       100

Veronica longifolia- strandveronica                                       blå                       jul                       60-100

Viola odorata – luktviol                                                             blå                       maj                    5-7