Shinrin Yoku i trädgården

Shinrin Yoku i trädgården tänker jag mig är ett sätt att även i trädgården använda de tankar och idéer, som utvecklats i Japan, om skogens och naturens positiva inverkan på vår hälsa.

shinrin yoku i trädgården

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Shinrin Yoku, skogsbad. Det är ju kanske inte alltid som man har tid och möjlighet att ge sig ut i skog och mark. Varför inte låta trädgården vara det stycke natur där man kan återhämta sig från vardagens stress.

Trädäcket utanför vardagsrum och matrum blir mer och mer en förlängning av desamma, vilket är bra, för det stimulerar oss till att vistas mer utomhus. Däremot tycker jag ofta att trädgården i övrigt är dåligt utnyttjad. Kanske av rädsla för att man skapar sig mer trädgårdsarbete än man har tid och lust med. Men det tror jag kan vara feltänkt.

Här är några tips för att åstadkomma en grönare miljö:

Skapa rum

Trädgården kan ha mer eller mindre hög växtlighet, som hjälper till att skapa gröna rum. Trädgården ger då en mer varierade upplevelser, med olika kvalitéer. Arter man kan använda kan var till exempel hassel, häggmispel, aronia, eller bok i form av häck.

Där utrymmet är trångt kan man använda gröna vertikala väggar av spaljéer med klängväxter. Man kan till exempel använda pipranka, kiwi, eller vinranka.

Trädgårdsrummets tak är träden, där man anpassar art efter den yta man disponerar. Några förslag på träd i olika storlek är valnöt, fågelbär, äpple och rönn.

Shinrin Yoku i trädgården, kiwi

Använd mer utarbetade planteringar nära platser där ni  vistas

Trädäcket kan omges av växtlighet, som skapar en grön vägg, eller övergång mellan uteplatsen och resten av trädgården. Dessa planteringar kan vara en integrerad del av trädäcket och kan  kombineras med infällda planteringslådor i trädäcket. Genom att skapa väldefinierade planteringsytor underlättar man det framtida arbetet med skötseln.

Här är några förslag på växter som antingen sprider sig fort eller har så kraftig bladverk att ogräset aldrig får en chans att etablera sig. Ormbunkar, funkia, murgröna, näva, olika prydnadsgräs, ormöga, vintergröna, skuggröna, kaukasisk förgätmigej, daglilja, och timjan. Det finns naturligt vis fler, detta var bara ett axplock.

Shinrin Yoku i trädgården

Inga bara jordytor

Se till att inte ha några bara jordytor. De är, förutom att de är negativa ur hållbarhetssynpunkt, dessutom arbetskrävande. Om man använder perenner som villigt sprider sig genom sidoskott, så kallade marktäckare, så täcks den bara marken fort.

I buskplanteringar täcker man även marken under buskarna med marktäckare, om buskarna inte har ett nedhängande växtsätt.

Använd få arter

Blanda inte för många arter. Det innebär inte att du ska skapa någon slags monokultur, men att liksom i naturen begränsa och samla arterna. I naturen växer ofta de olika arterna samlade i grupper, som successivt övergår i varandra.

vitsippeskog

Använd växter som har fler positiva egenskaper än att bara vara vackra.

Det finns fler egenskaper än bara utseendet som är viktiga. Växter som avger en behaglig doft ger ytterligare en dimension i trädgården. Inte sällan lockar doftande växter till sig fjärilar och bin som ökar deras värde. Överhuvudtaget är växter med blommor eller frukter som attraherar insekter och fåglar positivt, både för dig och sett ur miljöperspektiv.

Så ge er ut i vår och skapa lite möjlighet att utöva Shinrin Yoku i trädgården!