2. Trädgårdsdesign – tomtens förutsättningar

När du gått igenom dina behov och preferenser är det dags att titta på tomtens förutsättningar. Då gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om tomten och dess omgivningar, som kan påverka din trädgårdsdesign.

Tomten

Allra först måste du ha en planritning över tomten. Du kanske har tillgång till en nybyggnadskarta, annars får du mäta upp tomten och göra en ritning i skala 1:100 och på den rita in byggnader och andra befintliga anläggningar, samt vegetation som ska sparas. Att mäta upp tomten är ett bra sätt att lära känna den.
Tänk även på att observera hur höjdförhållandena är. Är det en plan tomt eller sluttar den? Hur är ljusförhållandena. Notera om en stor del av tomten ligger i full sol, eller om det kommer att bli mycket skugga. Samtidigt kan du passa på och ta reda på i vilken odlingszon din tomt ligger. Sen ska du ställa dig frågan; vad har tomten för slags jord? Är den sandig eller lerig, fuktig eller torr, mullrik eller mullfattig?
Det är mycket viktigt att ritningen är i skala, för att få ett realistiskt resultat. Kontakta en trädgårdsdesigner om du känner dig osäker.

trädgårdsdesign, tomtens förutsättningar

Omgivningarna

Se även på tomtens omgivningar. Ligger den i stadskvarter, villakvarter, skogsmark, strandmark …? Hur är klimatet; torrt, fuktigt, blåsigt …? Vilken sorts växter växer naturligt på platsen? Har omgivningarna en speciell karaktär, utsikt, mm. som du vill ta vara på, så kallad “genus loci”, med ett fint ord?

Nu har du gjort det viktiga inledande arbetet, att ta reda på tomtens förutsättningar, för att kunna gå vidare till den egentliga trädgårdsdesignen, att arbeta fram och prova olika alternativa lösningar. Det kräver kreativitet och känner du dig osäker, så kontakta en trädgårdsarkitekt som har många års erfarenhet av trädgårdsdesign.

Tidigare publicerade artiklar om trädgårdsdesign:

1. Trädgårdsdesign – behov och preferenser

Kommande artiklar om trädgårdsdesign:

3. Trädgårdsdesign – skissarbete

4. Trädgårdsdesign – skissförslag och arbetsritningar