Trädgårdsarkitekt Per Christenson

för en bättre utemiljö!

trädgårdsdesign och hållbarhet
trädgårdsdesign för dig
trädgårdsdesign och ett aktivt liv
Full 1
Trädgårdsdesign och hållbarhet
Den hållbara trädgården inte bara för miljön - utan även för dig!
Full 1
Full 2
Trädgårdsdesign för dig
En trädgårdsmiljö för din hälsa, välbefinnande och njutning!
Full 2
Full 3
Trädgårdsdesign och ett aktivt liv
Trädgården - en plats att mötas i!
Full 3
previous arrow
next arrow

Trädgårdsarkitektens arbete med trädgårdsdesign är en metodisk process. Den börjar med att han dokumenterar dina behov och preferenser, samt tomtens och dess omgivningars egenskaper.

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.
Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsarkitekten har arbetat med trädgårdsdesign med mycket varierande utseende och storlek. Det är ett stort antal villaträdgårdar, innergårdar vid bostadsrättsföreningar, bostads-områden och kultur-miljöer som slottsträdgårdar.

Utemiljön är ett viktigta inslag i den byggda miljön, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, mm.

Trädgårdsarkitektens mål att skapa en trädgårdsdesign som har så liten miljöpåverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.
Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

Det är framförallt brukarens personlighet och platsens karaktär som ska styra en trädgårdsdesign. Det hindrar inte att aktuella trender kan fungera som inspiration och ge uppslag till nya sätt att använda  utemiljön.

Så här går det till!

möte
uppmätning
trädgårdsdesign skissförslag
egen webbsida
trädgårdsdesign skissförslag växtförslag materialförslag
trädgårdsanläggning
steg 1
Steg ett
Vi möts och diskuterar din trädgård.
steg 1
steg 2
steg två
Jag mäter upp din tomt.
steg 2
steg 3
Steg tre
Jag tar fram ett skissförslag, som beskriver alla trädgårdens delar.
steg 3
steg 4
steg fyra
Du hämtar allt material på en egen webbsida
steg 4
steg 5
steg fem
Du kan få skissförslaget kompletterat med växtförteckning, bilder på växter, detaljritningar ...
steg 5
steg 6
steg sex
Du får så mycket hjälp du vill med anläggningen!
steg 6
previous arrow
next arrow

Gör slag i saken!

Kontakta mig så diskuterar vid din trädgård

Senaste från bloggen
Vårt LövestadUnder hösten 2021 hade turen kommit till nytt reningsverk i Lövestad. Vi hade i många år klarat oss med en mulltoa, ett prövande äventyr med många problem. Det nya reningsverket krävde så mycket plats att vi var tvungna att köpa till mer mark till vår lilla tomt på bara ca 260 m2. En affär som tog sin tid, inte minst beroende på Lantmäteriets årslånga handläggningstid. Reningsverket innebar också att vi fick gräva upp stora delar av trädgården. Det sörjde jag dock inte så mycket, den var gammal och förvuxen. Tvärt om fick jag möjlighet att forma trädgården efter eget huvud, men ändå med hänsyn tagen till vad som har funnits vid huset, kanske ända sedan det byggdes på 1880-talet. Min utgångspunkt är att trädgården i slutänden inte ska se nyanlagd ut. Jag vill också göra trädgården så hållbar som möjligt. Det innebär att jag väljer lösningar och växter som gynnar ”småfylet” lika mycket som mig själv. Mer om trädgården i ett senare skede. Nytt reningsverk från Uponor Jag valde att installera ett reningsverk från Uponor och arbetet utfördes av, Brunns & Energiborrning SK Tranås AB. Det är samma firma som även utförde brunnsborrningen året innan. Samtidigt som de grävde ner vårt reningsverk, passade jag på att låta dem justera höjder, mm, på den nya marken så att den bättre anslöt till den gamla tomten. De fick också gräva upp gamla syrenbuskar och en hagtornshäck som glesnat alldeles för mycket. Jag ser verkligen fram emot att under kommande år bygga upp trädgården på nytt. Vi plockade, som väl var, även bort en gammal björk, som visade sig var fullständigt upprutten “inombords”. En parkeringsplats som legat på andra sidan huset flyttade vi också, så att det i framtiden blir lättare vid den årliga tömningen av reningsverket. Det var en fröjd att få köra den gamla mulltoan till tippen och att få installera en ny vattentoalett.       [...]
UtemiljöerBenestads backar blev 1961 naturreservat, för att skydda ett område som har ett mycket stort geologiskt och botaniskt värde. Av en tillfällighet körde vi förbi i fredags, vilket vi gjort många gånger förr, utan att lägga märke till skylten, som hänvisar till naturreservatet. Vi bestämde oss för att köra hit under söndagen, vilket vi också gjorde. Benestads backar visade sig vara väl värda besöket. Naturreservatet ligger på den branta sluttningen på Fyledalens norra sida. Speciellt för Benestads backar är förekomsten av kalktuff. Kalktuff bildas genom att svårlöslig kalciumkarbonat fälls ut då vatten tränger ut i markytan. Kalktuff har brutits i århundraden och det är bara små rester av den ursprungliga bildningen som finns kvar i sluttningen. Kalktuffen har använts som byggnadssten i minst tolv skånska kyrkor och för kalkbränning. Ruiner av en kalkugn i reservatets sydvästra hörn påminner om verksamheten som upphörde omkring 1870. Speciellt är också de för landet ovanliga vegetationstyperna ”extremrikkärr” och ”stäppartad torräng”. I Benestads backar kan man finna arter som fyreggad johannesört, luddunört, vattenmynta, slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och sileshår. Man hittar även majviva, tätört, kärrtistel, kåltistel och hampflockel. Området är också rikt på orkidéer. Majviva på Benestads backar På backarnas torra partier, med sina stäppartade torrängar, kan man finna jordtistel, timjan, väddklint, brudbröd, småfingerört, fårsvingel, gulmåra, rödklint, knölsmörblomma, bockrot och puktörne. Reservatets fauna är artrik. Den höga kalkhalten i marken gynnar bland annat flera snäckarter. Fjärilsfaunan är särskilt artrik och innehåller flera utrotningshotade arter. [...]
Vårt LövestadUnder våren 2021 var det dags för kalkning av väggarna i vårt Lövestad. Vi hade redan under sommaren 2020 målat fönster. Skaffade en byggställning så att vi till och med kunde måla vindsfönstren, något vi inte gjort på flera år. Jag hade redan för ett par år sedan kalkat väggarna, men totalt misslyckats. Efter första kraftiga regn låg kalken i rabatten nedanför väggen. Felet jag gjort, lärde jag mig, var att göra kalken alldeles för tjock. Nu började jag med att stryka väggarna med enbart kalkvatten. Det är kalklösning där kalken har fått sjunka till botten. Det vatten som man sedan kan slå av är så kallat kalkvatten. Märkligt att måla med. Det känns som när man var liten och låtsades måla – med enbart vatten. Men trots allt ger denna tunna vätska ett svagt skimmer av vitt och på denna yta kan man sen göra nästa strykning med tjockare kalklösning. Jag använder så kallad kulekalk, inköpt på Tranes Handelskompani, som levereras som en tjock pasta, vilken blandas upp i vatten till lagom konsistens. Efter tre strykningar var jag nöjd med resultatet. Det är möjligt att vi om ett par år kompletterar med ytterligare strykningar. De nykalkade väggarna gav anledning ett testa en ny belysning från in-lite, som vi tror kan bli väldigt bra. Det är ett smidigt och bra belysningssystem, som jag kan leverera till mina uppdragsgivare. Se mer i min utebutik. Det blev endast en tillfällig och improviserad installation, som vi kommer att göra mer permanent längre fram, när vi lagt ner nytt avlopp till huset och därmed får anlägga ny trädgård i denna del av tomten. Till det återkommer jag strax. Test av in-lite belysning Se hur vi borrade efter vatten i hösten 2020! [...]
Vårt LövestadNu är det dags för brunnsborrning i vårt Lövestad, efter att den gamla brunnen sinat. Häng med och följ arbetet med det och mycket annat i vårt Lövestad. Vårt hus strax utanför Lövestad köpte vi för 30 år sedan. Då var det en ruin, med sönderslagna fönster, nerrasad puts, inget vatten, inget avlopp, ingen el. Trädgården var så övervuxen att man knappt såg huset från vägen. Bit för bit började vi att renovera det. Vi knackade ner all putsen, både in och utvändigt och putsade om huset på nytt. Vi bröt upp de gamla golvbrädorna, grävde ut jord mellan golvreglarna och la dit isolering i stället. Samtidigt drog vi in nya elledningar och la nytt furugolv. Väggarna målade vi med limfärg, för att inte riskera att fukt blev instängd, utan kunde röra sig fritt in och ut genom väggarna. För tack och lov hade vi inte problem med mögellukt och vi tänkte inte heller vara orsak till det. Sedan gick några år, då vi hade annat som vi vart tvungna att koncentrera oss på. Det gjorde att vårt Lövestad inte riktigt fick den omsorg det förtjänade, för vi stormtrivs att vara där, speciellt på sommarhalvåret. Nu har däremot tiden för vårt Lövestad (eller Love-stad, som byalaget säger) kommit igen och det vi inte gjorde vid den första renoveringen det ska vi göra nu. Vi ska dessutom ta ett rejält tag i trädgården. Jag hade tänkt att ni skulle få följa med på resan i vårt Lövestad. Brunnsborrning Det började egentligen i hösten 2020. 2018 hade vår grävda brunn sinat mitt under torrsommaren. Nu var det dags att åtgärda det och vi engagerade Brunns & Energiborrning SK Tranås AB att hjälpa oss med det. För att få säker tillgång på vatten hade man i omgivningar fått borra till 70 meters djup, det skulle kosta ca 75 000 kronor. Vi började borra. Det är intressant att följa hur jordarterna ser ut på olika djup, från ett tunt lager matjord, till sand, till blålera, och slutligen till skifferberg. Efter 50 meter fick vi rikligt med vatten. För säkerhets skull borrade vi ytterligare 10 meter. Vi fick gott om gott vatten, som förmodligen aldrig kommer att ta slut för oss. Brunnsborrning i vårt Lövestad var lyckat och notan gick på ca 65 000 kronor – trevligt med företag som håller vad de lovar och mer därtill och till lägre kostnad. Brunnsborrningen gav anledning att påbörja en ny trädgård på denna sida av huset. Det ser vi fram emot att påbörja under kommande år. [...]
VäxterUnder förra veckans resa till Marbella passade jag på att göra ett studiebesök på en plantskola. Här hittade jag lite andra växter än jag är van vid. Just denna plantskola hade allt från inomhusväxter och “sommarblommor” till jättestora träd. En del växter kände jag igen, även om jag inte använder dem, för att de hos oss är inomhusväxter, t. ex. myrten. som jag däremot aldrig sett blomma tidigare. Blommande myrten Jag hittade en växt som jag förmodligen inte hittat utan dess doft – jasmin, med en liten anspråkslös vit blomma, men med en ljuvlig doft. Namnet jasmin förväxlas ofta med schersmin, som är också den är en vitblommande buske, som går bra att odla i vårt klimat, vilket inte jasmin klarar. Jasmin Andra växter går lika bra att odla här som där, t. ex. järnek. I fonden olika former av järnek Favoritväxten, när det gäller träd, är nog olika former av palmer och det är inte bara småplantor. Naturligtvis är även olika former av citrusträd omtyckta både i trädgårdar och som gatuträd. Palmer, palmer, palmer … Och slutligen, naturligtvis, Olivträd! Man förvånas över att så stora träd kan klara sig med så liten rotklump. Tyvärr blev det inte mer än ett studiebesök på en plantskola, men vem vet, det blir kanske fler! Jag gjorde ett resa till Marbella för ett par år sedan. Då besökte jag en spännande park, Alameda Park, som är väl värd ett besök men som jag inte han med att besöka denna gång. [...]
TrädgårdsdesignVi har under det gångna året lärt oss att vistas utomhus lite mer än tidigare och med en bra utomhusbelysning kan vi utnyttja trädgården ännu längre under sena kvällar – ja till och med nätter. In-lite erbjuder en lågvoltsbelysning, på 12 volt. Då kan du låta belysningen vara tänd hela natten, utan att behöva bekymra dig för energiförbrukning och kostnader. Dessutom kan du själv utan risk göra installationen. Med en planerad, bra utomhusbelysning får du dessutom en mysigare utomhusmiljö, där du och dina vänner gärna dröjer sig kvar länge. En sådan belysning blir också till glädje när man befinner sig inomhus. Fönstren blir på kvällen inte bara svarta hål, utan bjuder på en attraktiv upplevelse av trädgården. Samtidigt som trädgården blir oattraktiv för objudna ”gäster”. Med in-lite belysningssystem blir det enkelt att skapa en bra utomhusbelysning. Systemet innehåller ett smart kontrollsystem, så att du enkelt kan styra din belysning via en app i telefonen. Förutom en mängd olika armaturer innehåller systemet allt installationsmateriel du behöver, kablar, mm. Armaturen består, i huvudsak, av fyra olika grupper: Markspotlights, som är infällda i marken. Det kan vara i ett trädäck, gräsmattan eller ien stensättning. Dessa är tåliga armaturer, som du till och med kan köra över med bilen utan att de går sönder. Stående lampor, eller så kallade pollare. Spotlights, där du kan rikta ljuset mot det du vill belysa. Vägglampor, som kan sättas på en vägg, eller på ett plank. MarkspotlightStående lamporSpotlightVägglampor Alla armaturerna är gjord av aluminium, som har lång livslängd. Mer information om in-lite utomhusbelysning hittar du i min utebutik! till utebutiken [...]
TrenderTrendspaning 2021 handlar egentligen lite om något som man kunde ana vid denna tiden redan för ett par år sedan. Detta något handlar om att vi vill vara mer ute i naturen. Något som har accentuerats under det gångna årets pandemi. Naturen och den egna trädgården har blivit en plats man vill vistas i och det kommer att vara så även efter att pandemin en gång är över. Vi kommer att vilja leva ett hälsosamt liv utomhus, gärna tillsammans med familj och vänner. I och med att vi vill vistas mer utomhus blir naturen och dess välbefinnande viktigt för oss. Med andra ord vill vi att vår miljö och våra aktiviteter ska vara miljömässigt hållbara. Vi vill också uppleva och lära oss mer om naturen och vår trädgård. Detta tar sig bland annat uttryck i att vi börjar odla frukt och grönt för husbehov. Om än inte i den verkligt stora skalan, så i varje falls så mycket att det ger den lyxiga känslan av att kunna använda egenodlade kryddor, eller äta tomater från de egna odlingarna. Vi bygger kompost och ser till att våra odlingar blir hållbara. Vi äter och lagar till vår mat utomhus. I skogen har vi med oss matsäck, eller så har vi med oss spritköket och lagar till och äter maten tillsammans med vänner. I trädgården umgås vi på uteplatsen. Tillsammans med familj och vänner lagar vi till maten på grillen, eller i uteköket. trendspaning 2021 – växter vi odlar i vår trädgård: TomaterTimjanHasselSquashRingblommaRosmarinSalviaÄrtor Det är inte bara mitt på dagen vi är utomhus. Man vill förlänga dagen och vara ute tills solen går ner. Det är viktigt att platsen man vistas på vetter åt rätt håll, så att man kan ta tillvara solens sista värmande strålar. Är man ute i skogen kanske man sover över i en hängmatta. [...]
UtemiljöerDen historiska Enghaveparken, på Vesterbro i Köpenhamn har förvandlats till Köpenhamn största klimatprojekt. Enghaveparken anlades 1928 som ett andningshål för arbetarbefolkningen i det fattiga och mörka Vesterbro. Den var en neoklassisk anläggning med geometriska axlar, spegelbassäng, lekplats och scen. Med dagens klimatförändringar, med skyfall, har det funnits anledning att ompröva parkens funktioner och Enghaveparken har därför utses att vara en del i planen att åtgärda problemet med översvämningar i samband skyfall. Parken har förvandlats till ett stort klimatanpassningsprojekt, med kapacitet att ta hand om och buffra 22 600 m3 dagvatten. Den stora gröna parken är inhägnad och skyddad från omvärlden och är som ett slutet universum med sin egen poetiska, frodiga och äventyrliga värld. Parkens alléträd skapar rum, ett rum för varje funktion; Entrén, Vattenträdgården, Rosenträdgården, Multibanan, Scenplatsen, Lekplatsen, Biblioteksträdgården. En del av parkens rum har sänkts ner, så att de kan samla vatten under skyfall. En ny vall har byggts runt parken som kan hålla kvar regnvattnet vid mycket stor nederbörd. När det inte regnar kan vallen användas för lek och som sittplatser. Carlsberg Staden, en del av Vesterbro, är avrinningsområde för Enghaveparken. Det innebär att allt regnvatten som faller här naturligt rinner som ytvatten mot Enghaveparken. Under normala nederbördsförhållanden leds allt takvatten från Carlsberg Staden in i parken till en 2000 m3 stor underjordisk bassäng. Detta vatten kan tappas som vatten för sopmaskiner och vattning av stadens träd. Denna återvinning ger en besparing i användningen av rent dricksvatten. Det återstående samlade vattnet renas till en så ren kvalitet att det kan återanvändas för lek och upplevelse i trädgården. Lokalt skydd mot skyfall Enghaveparken har, som sagt, byggts om så att den som mest kan buffra 22 600 m3 regnvatten. För att göra plats för dessa stora mängder vatten och samtidigt förbättra parkens fritidsfunktioner är Multibanan, Rosenträdgården och Vattenträdgården nedsänkta så att de kan lagra vatten i öppna dammar. När den underjordiska bassängen är full fylls Multibanans damm. Sedan fylls Vattenträdgården och slutligen Rosenträdgårdens damm. Parkens terränglutning på 1 m från väst till öst har utnyttjats genom en vall som är en meter hög vid Enghavevej. På så sätt bildar en bassäng som rymmer 14 500 m3 vatten. När det är riktigt stora skyfall får man på så sätt en total kapacitet på 22 600 m3. När detta händer kommer parken att vara stängd för allmänheten. Efter 24 timmar och när avloppet inte längre är överfullt töms vattnet ut vid Enghavevej och parken öppnas igen. Arne Jacobsens design för Enghaveparken från 1927 Det var arkitekten Arne Jacobsen, som ritade parken i början på 1900-talet och det är hans originalritningar som har varit utgångspunkten för dagens design. Strukturen har bevarats och förstärkts genom återställande av alléraderna genom parken. Rummen är utformade i parkens ursprungliga anda och design, samtidigt som de tillförs nya upplevelser. Ursprungligen fanns det två små byggnader vid huvudentrén designade av en unge Arne Jacobsen. De har byggts om enligt originalritningarna. Regnvattnet, som är Enghaveparkens nya identitet, syns från alla parkens rum och kommer därmed att förmedla den viktiga berättelsen om klimatförändringarna. Enghaveparken är ett grönt andhål för både människor och djur. Det finns urban natur för både de som vill ha picknick på en gräsmatta, för dem som vill uppleva blommor året runt och för dem som upplever parken på avstånd. 83 nya träd har planterats i parken, uppdelade i 10 olika sorter. De flesta planterades i samband med återställningen av den dubbla al-allén. Den biologiska mångfalden i parken stärks ytterligare av 11 000 perenner, bestående av 55 olika sorter i Biblioteksträdgården, samt 950 doftande rosor planterade i Rosenträdgården. 220 000 lökväxter har planterats över hela parken. Tillsammans med resten av planteringen kommer detta att göra parken attraktiv för ögat och sinnet året runt. Dessutom skapas livsmiljöer och matkällor för stadens insekter och små djur. Nydaningen av parken är projekterad av Tredje Natur. [...]
TrädgårdsdesignI min utebutik har jag samlat produkter för trädgården, som jag tycker är bra och som jag gärna vill hjälpa mina uppdragsgivare att komplettera sin trädgård med. Det viktiga är att produkterna ska ha bra kvalite, med bra material, gediget gjorda och med lång livslängd. Jag tycker det är en viktig länk i hållbarhetsarbetet. Att man undviker slit och släng utan i stället sattsar på saker med lång livslängd. Kanske lite dyrare, men i längden billigare och inte minst bättre för miljön. Man kan inte beställa direkt från min utebutik, på grund av att en del produkter är ganska komplicerade och att det kräver en del planering innan köpet. Därför är man i stället alltid välkommen med en förfrågan. Då kan vi hjälpas åt att hitta rätt produkt och jag kan ge en offert. Utekök från Contura Steel AB Contura utekök utvecklar grillplatsen till ett riktigt kök, med möjlighet för matlagning på hög nivå. Contura har ett standardsortiment, men du kan även få ditt kök specialtillverkat. Köket är tillverkat i Sverige av rotfrit stål. Conura steel AB har gjort diskbänkar i rostfrit stål sedan lång tid tillbaka, men har nu kompletterat sitt sortiment med utekök. Utomhusbelysning från in-lite Gör utelivet längre med hjälp av en bra utomhusbelysning. in-lite är ett bra 12 volts belysningssystem, med låg energiförbrukning. Alla armaturer är gjorda av aluminium.in-lite är så enkelt att du kan bygga själv, men känner du dig osäker hjälper jag dig med en belysningsplan och även med monteringen. Där är en del att tänka på innan man beställer, vilket vi reder ut vid en förfrågan. Sittmöbler och planteringskärl från Byarums bruk. Byarums bruk använder återvunnen aluminium vid tillverkningen av sina bruksföremål. Det gör att deras produkter kan användas i många år, av flera generationer. Dessutom använder Byarums bruk sig av erkända formgivare, som t. ex. Signe Persson-Melin. Planteringskärl, kantstöd och fyrfat av corténstål från Stålmiljö AB Corténstål är ett långlivat material, som bara blir vackrare med tiden. Passar bra till planteringskärl och som kantstöd mellan t.ex. planteringsytor och gräsytor. Varför inte ett fyrfat att samlas kring kalla vår- eller höstkvällar. Det kan även användas som fågelbad. Gå in på min utebutik och bläddra i broschyrerna! till utebutiken! [...]
UtemiljöerVattenfallet vid Hallamölla är med sin fem fall Skånes högsta och bildar tillsammans en fallhöjd på drygt 23 meter. Vattenfallet är i sig en stor upplevelse och väl värda ett besök, under vilken årstid som helst. Hallamölla omtalas första gången år 1491, i samband med ett arvskifte i Eljaröd efter Stig Olsson Galen av Bollerup. Då benämndes platsen Halle Möllor eftersom det låg flera kvarnar på platsen, förmodligen ända sedan 1200-talet. I dag kan man fortfarande se ruinerna efter i varje fall Lille Halle Mölla, som omnämns 1552 i den jordabok som Elline Goye upprättade över sina och sin avlidne makes tillgångar, son till Olof Stigsson av ätten Galen, som innehade det stora godset Bollerup. Några år efter att Jockum Beck startat Andrarums Alunbruk köpte han 1637 Stora Halle Mölla av sin farbror Otto Marsvin. Ägorna kring Hallamölla var bevuxet med mycket ek och bokskog vilket behövdes i stora mängder vid Alunbruket. Det förorsakade att skogen skövlades och ersattes med granskog. 1737 förvärvade Christina Piper Andrarums Alunbruk och då även Hallamölla och det är än idag Christinehofs slottsförvaltning som äger möllan. Den kvarnbyggnad man idag ser härstammar från 1860, då kvarnen senast blev ombyggd. Det var den driftiga Anna Nilsson som arrenderade kvarnen och startade även en diversehandel där. Det var under hennes son Thomas som kvarnen hade sin storhetsperiod, där han bland annat utvecklade diversehandeln till en grossiströrelse. Thomas Nilsson tyckte om att leva på stor fot med grevar och baroner och det var förmodligen det som senare blev hans fall. Han dog utfattig i Hallamölla 1917. Kvarnen var i drift ända fram till 1949, då möllaren Erik Engström avslutade verksamheten. I dag drivs kvarnen av Albo Härads Hembygdsförening och ingår i Christinehofs ekopark. Kvarnen har fyra kvarnar – en grynkvarn, en gröpekvarn och två mjölkvarnar. Vattenhjulet som driver kvarnarna är 4,5 meter högt och är ett så kallat ”överfallshjul”. Här kan du läsa mer om Christinehofs ekopark … [...]
UtemiljöerI dag blev det en vandring i Brösarps norra backar. Vi gick den blå leden, den s.k. Glimmebodaleden, som är ca 5 km lång och utgår från Glimmebodagården, en kringbygd gård från 1790-1860-talen. Glimmeboda blev ett skogsvaktartorp under Glimminghus redan 1624, då Axel Rosencrantz förvärvade en del av Kongsoran av Christian IV. Detta blev Glimminge skog. Det år idag Albo härads hembygdsförening som äger den byggnadsminnesförklarade gården. Här i den östra delen av Verkeåns naturreservat domineras landskapet av de mäktiga sandbackarna och åsarna. De skapades när den senaste inlandsisen drog sig tillbaka för 15 000 år sedan. I flera hundra år har de gräsklädda backarna använts som betesmark. De var sannolikt öppna och skogfria redan på 1600-talet. På sommaren blommar Brösarps norra backar, med backtimjan och framförallt ljung. Där det finns kalkhaltig sand bildas ett artrikt växtsamhälle, som kallas sandstäpp. För att sandstäppen ska finnas kvar måste jordlagren röras om med jämna mellanrum, vilket förr skedde genom att bönderna uppodlade tillfälliga åkrar i betesmarkerna. I dag är det jordras i de branta sluttningarna, kornas tramp och vildkaninernas grävande som står för omrörningen. I de sandiga backarna finns flera ovanliga insekter, grävande steklar, sandbin och dyngbaggar. Här finns även ett rikt fågel liv med bland annat törnskata. När vi lämnar de öppna hedarna kommer vi in i skogklädda raviner, med biflöden till Verkeån. Här kan man få se kungsfiskare. Här hittar du fler vandringsleder runt Brösarp! [...]
VäxterLathyrus odoratus, luktärt, är en av de växter som ingår i min serie artiklar om växter som ligger rätt i tiden. Det handlar om växter som bidrar till en hållbar trädgård där ditt miljöavtryck blir så litet som möjligt. Din trädgård kanske till och med bidrar med något positivt för miljön. De har dessutom fördelen att de är lätta att odla, med minimal skötsel. Lathyrus odoratus, luktärt, är en omtyckt växt, men kanske inte använd i odling så länge som man skulle kunna tro. Växten kommer ursprungligen från sydöstra Europa. Legenden säger att det var munken Fransiscoa Cupani på Sicilien som upptäckte den där 1695 och att han därifrån sände frön till England. Den äldsta sort man känner till har fått sortnamnet ‘Cupani’. Den har blå och purpurfärgade blommor. Växten blev mycket populär och spred sig snabbt, även till Sverige. Vid Läckö slott finns flera gamla sorter, som troligen odlats sedan 1730-talet.  Luktärt nådde höjden av popularitet under slutet av 1800-talet. En av de gamla sorterna där är bland annat ‘Painted Lady’. Idag kan arten ibland påträffas förvildad. Första fynduppgift på förvildad luktärt kommer från Malmö och är daterat 1933. Luktärten är ettårig, så kallad annuell.  Det är en klängande ört som kan bli över två meter lång, men numera finns det även kompakta sorter, som inte är klättrande. Den blommar från juni till september med väldoftande blommor i färger från vitt, mörkt rosa, karmin eller violett. Blommorna är väldigt väldoftande, därav dess artepitet odoratus, som kommer av latinets odor, doft, lukt. Den håriga fruktbaljan innehåller frön, som till skillnad från andra ärtor inte är ätliga. De är dock inte giftiga, enligt Giftinformationscentralen. Odling av luktärt Luktärt odlas som prydnadsblomma och används också som snittblomma. Luktärt förkultiveras inomhus i såjord i 18-20 grader. Placeras svalt och ljust efter groning, annars ränner de. De utplanteras, efter avhärdning, när frostrisken är över. Man toppar dem vid ca 10 cm för att få mer grenade plantor. Man kan även så luktärt direkt på friland, när jorden är tillräckligt varm. Ge dem stöd i form av en spaljé eller liknande. Om man rensar bort överblommade blommor efter hand så blir blomningen längre. [...]
Växter  Pisum sativum, ärtor, är en av de växter som ingår i min serie artiklar om växter som ligger rätt i tiden. Det handlar om växter som bidrar till en hållbar trädgård där ditt miljöavtryck blir så litet som möjligt. Din trädgård kanske till och med bidrar med något positivt för miljön. De har dessutom fördelen att de är lätta att odla, med minimal skötsel. Ärtor är en gammal som vi har odlat i minst 10 000 år. De ärtor som vi odlar idag antar man ursprungligen härstammar från åkerärt, Pisum arvense, som växer vild vid Medelhavet och Mellanöstern. I Burma har man med hjälp av radiokolmetoden vid arkeologiska undersökningar daterat fynd av ärtor till 9 770 år och i Troja har man funnit en kruka med 180 kilo ärtor som var intakta efter 3 000 års lagring. Grobarheten var det nog lite si och så med. Förmodligen odlade man ärtor i Sverige redan för 6 000 år sedan. Ärtor har alltså länge varit ett viktigt livsmedel och foderväxt för oss. den är också ett viktigt jordförbättringsmedel, eftersom den har förmåga att binda och utnyttja luftens kväve. Ärtor indelas i grupper: Brytmärgärt Brytsockerärt Foderärt Kokärt Märgärt Salladsärt Sockerärt Spritärt De äldst och först odlade ärtorna var gråärt och blåsärt, som hör till gruppen Foderärt. de odlas inte längre i någon större utsträckning.Hos kokärtorna använder man inte de färska ärtorna utan låter dessa får sitta kvar på plantan och mogna. De läggs sedan i blöt innan de kokas till ärtsoppa.Hos sockerärtan är det inte de mogna fröna som är intressanta, utan baljan, som plocka innan fröna börjar utvecklas. De kan ätas råa eller förvällas lätt. Odling Ärtor vill ha en mullhaltig jord, med ett pH som ligger högre än 6,5 och sås 3-5 cm djupt, med 5-7 cm mellanrum. De trivs när vädret är svalt och fröna sås när marktemperaturen når 10 grader. Socker- och spritärter kan dock sås så fortjorden  reder sig. De gillar fuktiga somrar och tål lätt skugga. Många sorter är klättrande och kan behöva stöd i form av käppar eller spaljéer. [...]
Utemiljö och hälsaShinrin Yoku i trädgården tänker jag mig är ett sätt att även i trädgården använda de tankar och idéer, som utvecklats i Japan, om skogens och naturens positiva inverkan på vår hälsa. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Shinrin Yoku, skogsbad. Det är ju kanske inte alltid som man har tid och möjlighet att ge sig ut i skog och mark. Varför inte låta trädgården vara det stycke natur där man kan återhämta sig från vardagens stress. Trädäcket utanför vardagsrum och matrum blir mer och mer en förlängning av desamma, vilket är bra, för det stimulerar oss till att vistas mer utomhus. Däremot tycker jag ofta att trädgården i övrigt är dåligt utnyttjad. Kanske av rädsla för att man skapar sig mer trädgårdsarbete än man har tid och lust med. Men det tror jag kan vara feltänkt. Här är några tips för att åstadkomma en grönare miljö: Skapa rum Trädgården kan ha mer eller mindre hög växtlighet, som hjälper till att skapa gröna rum. Trädgården ger då en mer varierade upplevelser, med olika kvalitéer. Arter man kan använda kan var till exempel hassel, häggmispel, aronia, eller bok i form av häck. Där utrymmet är trångt kan man använda gröna vertikala väggar av spaljéer med klängväxter. Man kan till exempel använda pipranka, kiwi, eller vinranka. Trädgårdsrummets tak är träden, där man anpassar art efter den yta man disponerar. Några förslag på träd i olika storlek är valnöt, fågelbär, äpple och rönn. Använd mer utarbetade planteringar nära platser där ni  vistas Trädäcket kan omges av växtlighet, som skapar en grön vägg, eller övergång mellan uteplatsen och resten av trädgården. Dessa planteringar kan vara en integrerad del av trädäcket och kan  kombineras med infällda planteringslådor i trädäcket. Genom att skapa väldefinierade planteringsytor underlättar man det framtida arbetet med skötseln. Här är några förslag på växter som antingen sprider sig fort eller har så kraftig bladverk att ogräset aldrig får en chans att etablera sig. Ormbunkar, funkia, murgröna, näva, olika prydnadsgräs, ormöga, vintergröna, skuggröna, kaukasisk förgätmigej, daglilja, och timjan. Det finns naturligt vis fler, detta var bara ett axplock. Inga bara jordytor Se till att inte ha några bara jordytor. De är, förutom att de är negativa ur hållbarhetssynpunkt, dessutom arbetskrävande. Om man använder perenner som villigt sprider sig genom sidoskott, så kallade marktäckare, så täcks den bara marken fort. I buskplanteringar täcker man även marken under buskarna med marktäckare, om buskarna inte har ett nedhängande växtsätt. Använd få arter Blanda inte för många arter. Det innebär inte att du ska skapa någon slags monokultur, men att liksom i naturen begränsa och samla arterna. I naturen växer ofta de olika arterna samlade i grupper, som successivt övergår i varandra. Använd växter som har fler positiva egenskaper än att bara vara vackra. Det finns fler egenskaper än bara utseendet som är viktiga. Växter som avger en behaglig doft ger ytterligare en dimension i trädgården. Inte sällan lockar doftande växter till sig fjärilar och bin som ökar deras värde. Överhuvudtaget är växter med blommor eller frukter som attraherar insekter och fåglar positivt, både för dig och sett ur miljöperspektiv. Så ge er ut i vår och skapa lite möjlighet att utöva Shinrin Yoku i trädgården! [...]
Utemiljö och hälsaI dessa coronatider får vi inte träffas, så som vi brukar göra. Det innebär däremot inte att vi ska sitta isolerade inomhus. Tvärtom, man kan mycket väl ge sig ut och upptäcka nya miljöer och upplevelser utomhus. Trädgården Trädgården är det som jag först och främst tänker på. Man kan använda våren till att vistas i sin trädgård och kanske pyssla om den lite extra. Kanske helt och hållet förnya den. Jag håller just nu på med ett projekt, där vi anlägger en ny trädgård för en person som inte bör utsättas för virus. Jag håller i projektet och ser till att det flyter på, har kontakt med anläggare och grannar. Kontakten med beställare sker via denna webbsida och telefon. Det fungerar faktiskt mycket smidigt.Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp att planera din trädgård online. Naturen Har man ingen egen trädgård så finns det många möjligheter att komma ut och uppleva våren, både i staden och på landet. Här är några förslag på utemiljöer som man kan tillbringa många timmar i. Besök din stads parker! I Lund har vi t. ex. Solens och skuggans trädgård, i stadsparken. Många städer har fina naturområden i sin närhet, som dessutom är utvecklade för friluftsliv. Ett exempel är Skrylle – Lunds största natur- och friluftsområde. Det finns mängder med naturområden, mer eller mindre tillrättalagda för besökare. Ett fint naturområde är Christinehofs ekopark, med slingor i olika längd. Ett annat förslag, som ligger inte så långt från Christinehof är Kortelshuvud, granne med Stenshuvud. Eller varför inte vandra på Dörröds fälad, på Romeleåsen. Slutligen, vandra längs havet, t.ex. längs Havet vid Böste eller på Stranden och sandheden vid Stenshuvud. [...]
Odling och anläggningOm ni inte har beskurit så är det snart hög tid. Här är en beskärningsnyckel, som talar om när olika träd och buskar ska beskäras och på vilket sätt. Namn Beskärningstid Beskärningstyp Zon Anmärkning ask Fraxinus exelsior vinter,sen grengallring I-V avenbok Carpinus betulus vinter, sen grengallring I-IV häck kring midsommar benved Euonymus europaeus vinter,sen grengallring I-V bok Fagus sylvatica vår grengallring I-IV bruddeutzia Deutzia gracilis vinter, sen grengallring I-III eller efter blomningen bukettapel Malus sargentii senvinter grengallring I-V buxbom Buxus sempervirens vår, sen höst, tidig I-III doftschersmin Philadelphus coronarius tidig vår grengallring I-IV efter blomning fläder, svartfläder Sambucus nigra sen vinter grengallring I-V forsythia Forsythia x intermedia försommar grengallring I-III fågelbär Prunus avium sensommar – höst grengallring I-IV blöder vid beskärning på våren gudaträd Ailanthus altissima vår grengallring I hassel Corylus avellana vinter, sen grengallring I-IV havtorn Hippophae rhamnoides I-IV hortensia Hydrangea macrophylla senvinter grengallring I-III hybridgullregn Laburnum x waterei vår grengallring I-IV hybridplatan Platanus x hybrida senvinter grengallring I-II tål hård beskärning kan hamlas häggmispel Amelanchier laevis vinter, sen grengallring I-VI hästkastanj Aesculus hipocastanum vår, tidig grengallring I-IV järnek Ilex aquifolium vår skadade grenar I kalmia, bredbladig Kalmia latifolia I-III städsegrön katsura Cercidiphyllum japonicum vår, sen grengallring I-III kaukasisk vingnöt Pterocarya fraxinifolia sensommar – höst grengallring I-II korallkornell Cornus alba ‘Sibirica’ vinter, sen grengallring I-VII körsbärskornell Cornus mas vår grengallring I-IV efter blomning lagerhägg Prunus laurocerasus tidig vår I-III liguster Ligustrum vulgare senvinter grengallring I-IV häck klipps två gånger/år mullbär, svart Morus nigra sensommar grengallring I-II paradisbuske Kolkwitzia amabilis senvinter grengallring I-IV parkrododendron Rhododendron catawbiense tidig vår skadade grenar I-IV kan skäras ner hårt perukbuske Cotinus coggygria vår grengallring I-III prakthyperikum Hypericum calycinum vår I-II vinterskador skärs bort praktmagnolia Magnolia x soulangiana sensommar skadade grenar I-II pärlbuske Exochorda racemosa försommar grengallring I-IV robinia Robinia Pseudoacacia vår grengalllring I-III kan hamlas rosenkvitten Chaenomelis japonica vår, sen grengallring I-IV beskärs efter blomningen rosenmandel Prunus triloba sen vår grengallring I-V rödvide Salix purpurea v. nana sen vinter grengallring I-V rönn Sorbus aucuparia sen vinter grengallring I-VII silverbuske Elaeagnus commutata vinter, sen grengallring I-VII skjuter rotskott skogsek Quercus robur sen vinter grengallring I-V skogslönn Acer platanoides höst grengallring I-V blöder lätt skäggbuske Caryopteris x clandonensis högsommar-höst hela växten till ett par decimeter. I tål hård nerskärning stjärnmagnolia Magnolia stellata sensommar skadade grenar I-III syrenbuddleja Buddleja davidii vår,sen inskärning årsskott I-III syrenhortensia Hydrangea paniculata vår grengallring I-VI sötkörsbär, fågelbär Prunus avium sensommar – höst grengallring I-IV trollhassel, kinesisk Hamamelis mollis vinter, sen – vår I-II tulpanträd Liriodondron tulipifera sensommar grengallring I-II valnöt Juglans regia sensommar grengallring I-III blöder lätt vårtbjörk Betula verrucosa högsommar-höst grengallring I-VII blöder lätt äkta kastanj Castanea sativa vår, sen grengallring I-II ölandstok Potentilla fruticosa sen vinter grengallring I-VIII [...]
Odling och anläggningNu är tiden då man sitter och bläddrar i frökatalogerna och på nätet efter de grönsaker som man kan tänka sig odla under kommande säsong. Det är ingen bra metod! Ett bättre sätt att inspireras till vad man ska odla är att bläddra i kokboken. Leta upp favoriträtterna, som du ofta återkommer till och se vilka ingredienser de har. Det är en mycket bättre inspirationskälla. Jag lagar gärna rätter som innehåller squash. Framförallt under sommaren, då jag använder min egenodlade och inte behöver köpa importerad. Min favoriträtt är nog gratäng av squash, skivad och varvad med tomat, lök och aubergine. Kryddat med vitlök, parmesan och några stänk olivolja. Den är dessutom väldigt lättodlad och brukar ge skördar som är betydligt större än att jag orkar äta upp. Tomater odlar jag också gärna, framförallt en sort som heter ‘Bloody Butcher’, som ger relativt tidiga och rikliga skördar på friland.Sockerärtor tycker jag ger en krispig och härlig textur i maten och är dessutom lättodlad. Vaxbönor och haricots vert är också lättodlade och goda i sommarsalladen. Liksom mangold, som jag tycker ger bättre och säkrare skördar än spenat. Dessutom finns det många olika sorters mangold med olika färg. Man kan använda hela växten, till och med stammen, som kan ätas som sparris, lätt förvälld. Mangoldens nära släkting rödbetan odlar jag gärna fram några stycken under sommaren, tillsammans med morötter. Egentligen bara för att får några mjälla primörer till sommarlunchen, men det är inget som jag odlar för att spara till vintern. Däremot odlar jag gärna jordärtskockor, som jag kan börja skörda till hösten och som jag gillar att blanda i potatismos. Jag har en sort som jag inte vet vad den heter, men som jag ärvt från min morfar, som var en intresserad och flitig trädgårdsodlare.Persilja är en annan lättodlad grönsak, som jag flitigt odlar och använder, både den slätbladiga och krusbladiga . Cynara cardunculus ‘Green Globe’, kronärtskocka Grönsaker jag nyligen upptäckt De två sista åren har jag upptäckt att en annan av mina favoriter, kronärtskockan, faktiskt går alldeles utmärkt att odla. Det är avsevärt mycket mysigare att sitta på sommarverandan och äta sin egenodlade kronärtskocka, med smör och citron, än att köpa den importerade på varuhuset. En annan grönsak jag upptäckt under de senaste åren är svartkål, omtyckt i det italienska köket. Den är delikat, brynt tillsammans med lök, i pastasås.Efterhand utökar jag min repertoar, allt eftersom jag kommer fram till nya matfavoriter. Så plocka fram kokboken och börja planera din bästa odlingssommar! [...]

Hämta utan kostnad
"Upptäck och bevara Allmogeträdgården"

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka", så kommer du till hämtningssidan!


Du säger samtidigt ja till E-post vid nya inlägg i min blogg "Out and About". Du kan när som helst avregistrara dig.


Gillar du vad du läser?

från bloggen

Registrera dig och få nya inlägg i trädgårdsarkitektens blogg via E-post, helt kostnadsfritt.

Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till tredje part och du kan när som helst avbryta din prenumeration.
Fyll bara i din e-postadress i rutan nedanför och klicka på REGISTRERA.

Ta kontakt med mig och ta reda på  mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö?