För en bättre utemiljö!

Sex enkla steg till en bättre utemiljlö:

möte

Vi träffas och jag sätter mig in i förutsättningarna.
Det är en fördel om ni har gjort er lite tankar om nedanstående punkter:

Vad ni vill ha er trädgård till.
Vilken sorts trädgård tycker ni om. Vilka är era favoritväxter?
Hur mycket tid ni har lust och möjlighet att lägga på trädgården i framtiden.
Anlägga trädgården själva eller ta hjälp av anläggningsfirma?
Hur mycket trädgården får kosta.

Första steget

Som underlag använder jag nybyggnadkartan samt plan och fasadritningar, som er husleverantör har tagit fram till er.

Eventuellt kompletterar jag dessa ritningar med inmätning av befintlig växtlighet eller konstruktioner, som ska sparas.

Om så behövs mäter jag upp hela tomten.

Andra steget
måttband

Jag tar fram ett färglagt skissförslag, som beskriver alla trädgårdens delar, som t.ex. uteplatser, entrér, bilparkering,trädgårdsland, planteringar, gräsytor, mm.

Förslaget läggs ut på en webbsida, som blir er personliga sida.

Tredje steget
skissförslag

Ni ger era synpunkter på skissförslaget och jag ändrar det enligt era önskemål.

Ni har därefter en plan för hur ni ska använda er tomt och hur trädgården ska se ut i framtiden.

Förutom det färglagda skissförslaget får ni en svartvit ritning som ni kan ge till entreprenörer.

Fjärde steget
skissförslag och ritning

Ni kan få skissförslaget kompletterat med:

Växtförteckning över alla ingående växter med höjd, blomfärg, blomningstid, mm., med bilder på föreslagna växter
Förslag på material i stensättningar, stödmurar, mm.
Ritningar på olika konstruktioner, spaljéer, pergolor, mm., som kan behöva presenteras med en detaljerad konstruktionsritning.

Femte steget
växtförslag och materialförslag

Jag kan, tillsammans med mina samarbetspartners, anlägga hela er trädgård och leverera alla ingående delar, om ni vill det.

Väljer ni att göra allt arbete själv, så kan jag bistå er med rådgivning i arbetet.

Sjätte steget
anläggning med stensättning
previous arrow
next arrow
Slider

Trädgårdsarkitektens tjänster

Utemiljön är inte bara de gröna trädgårdsytorna, utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara terrasser och altaner, kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla dessa delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.

Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsarkitekt – för en hälsosam utemiljö

Utemiljön är ett viktigt inslag i den byggda miljö, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, minskar stress, mm.
Utemiljöns utformning har stor betydelse för de boendes hälsa och för förutsättningar för olika former av fysisk aktivitet, eftersom bostadens närmiljö är den populära platsen för motion och rekreation. Forskning har visat att ett antal egenskaper i utemiljöns utformning är viktiga, däribland mängden och formen hos vegetationen, förekomst av intressanta och slingrande gångstråk, lugna platser för återhämtning, god information och skyltning, samt hög trygghetskänsla.

Trädgårdsarkitektens miljöprofil

Trädgårdsarkitektens mål att skapa utemiljöer som har så liten miljöpåverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.

Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

  • 1
    Dela

Vill du vet mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö? Fyll i nedanstående kontaktuppgifter, så kontaktar jag dig så snart som möjligt. Naturligtvis förbinder du dig inte för något.

Scroll Up