För en bättre utemiljö!

Trädgårdsarkitektens tjänster

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.
Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsarkitekt – för en hälsosam utemiljö

Utemiljön är ett viktigt inslag i den byggda miljö, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, mm.

Trädgårdsarkitektens miljöprofil

Trädgårdsarkitektens mål att skapa utemiljöer som har så liten miljöpåverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.
Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

Sex enkla steg till en bättre utemiljö:

möte

Vi träffas och jag sätter mig in i förutsättningarna.
Det är en fördel om ni har gjort er lite tankar om nedanstående punkter:

Vad ni vill ha er trädgård till.
Vilken sorts trädgård tycker ni om. Vilka är era favoritväxter?
Hur mycket tid ni har lust och möjlighet att lägga på trädgården i framtiden.
Anlägga trädgården själva eller ta hjälp av anläggningsfirma?
Hur mycket trädgården får kosta.

Första steget

Som underlag använder jag nybyggnadkartan samt plan och fasadritningar, som er husleverantör har tagit fram till er.

Eventuellt kompletterar jag dessa ritningar med inmätning av befintlig växtlighet eller konstruktioner, som ska sparas.

Om så behövs mäter jag upp hela tomten.

Andra steget
måttband

Jag tar fram ett färglagt skissförslag, som beskriver alla trädgårdens delar, som t.ex. uteplatser, entrér, bilparkering,trädgårdsland, planteringar, gräsytor, mm.

Förslaget läggs ut på en webbsida, som blir er personliga sida.

Tredje steget
skissförslag

Ni ger era synpunkter på skissförslaget och jag ändrar det enligt era önskemål.

Ni har därefter en plan för hur ni ska använda er tomt och hur trädgården ska se ut i framtiden.

Förutom det färglagda skissförslaget får ni en svartvit ritning som ni kan ge till entreprenörer.

Fjärde steget
skissförslag och ritning

Ni kan få skissförslaget kompletterat med:

Växtförteckning över alla ingående växter med höjd, blomfärg, blomningstid, mm., med bilder på föreslagna växter
Förslag på material i stensättningar, stödmurar, mm.
Ritningar på olika konstruktioner, spaljéer, pergolor, mm., som kan behöva presenteras med en detaljerad konstruktionsritning.

Femte steget
växtförslag och materialförslag

Jag kan, tillsammans med mina samarbetspartners, anlägga hela er trädgård och leverera alla ingående delar, om ni vill det.

Väljer ni att göra allt arbete själv, så kan jag bistå er med rådgivning i arbetet.

Sjätte steget
anläggning med stensättning
previous arrow
next arrow
Slider

Vi vill alla vistas i miljöer som vi trivs i och inte minst trädgården är en  plats vi ställer höga krav på. Det är ju där vi tillbringar en stor del av vår värdefulla fritid. Trädgården är också en av de få platser där vi med bra trädgårdsdesign har möjlighet att i färg och form uttrycka vår personlighet – att göra ett avtryck i världen.

Trädgårdsdesign

Under den process som kallas trädgårdsdesign samordnas idéer, behov och funktioner till en estetisk helhet, samtidigt som  man tar hänsyn till lokala förutsättningar. Det vill säga att man tittar på allt det som man vill att trädgården ska vara. Vad man tänker sig att den ska ge för intryck, vilka behov den ska uppfylla och vilka funktioner den ska ha.

Att man tar hänsyn till lokala förutsättningar innebär att man tittar på platsen där trädgården ska ligga, hur husen och det omgivande landskapet ser ut. Inte minst viktigt är att sätta sig in i de lokala förutsättningarna, vilket klimat där är, hur jorden är beskaffad och vilka växter trivs på platsen i allmänhet. Därefter kan man börja pussla ihop alla dessa förutsättningar till en helhet.

jord

Ta kontakt med en trädgårdsarkitekt!

Det gäller att skapa struktur i sina idéer och tankar och att samordna dem med platsens förutsättningar. Därefter ska allt fästas på papper så att man har en plan att arbeta efter när man bygger sin trädgård. Det är en god idé att ta kontakt med en trädgårdsarkitekt, med vana  att arbeta med trädgårdsdesign och som kan hjälpa er att sortera bland alla idéer och tankar och ta fram ett skissförslag. Ett skissförslag där era krav på miljön kommer till tydligt uttryck.

Jag har i 35 år arbetat med trädgårdsdesign, både vid ritbordet och med det praktiska anläggningsarbetet.

Kontakta mig och låt mig ta del av era idéer, så formar vi tillsammans er trädgård!

  • 1
    Dela

Rosa Duchesse de MontebelloVill du vet mer om hur jag kan hjälpa dig med din utemiljö? Fyll i nedanstående kontaktuppgifter, så kontaktar jag dig så snart som möjligt. Naturligtvis förbinder du dig inte för något.

Scroll Up