För en bättre utemiljö!

Trädgårdsarkitekten & trädgårdsdesign

Trädgårdsarkitektens arbete med trädgårdsdesign är en metodisk process. Den börjar med att han dokumenterar dina behov och preferenser, samt tomtens och dess omgivningars egenskaper.

Trädgårdsarkitektens tjänster

Trädgårdsarkitekten arbetar med alla delar i utemiljön, med början i målsättningsdiskussioner, skissförlag och vidare med kompletta arbetshandlingar.
Trädgårdsarkitekten hjälper även till vid anläggning och skötsel av utemiljön.

Trädgårdsarkitektens referenser

Trädgårdsarkitekten har arbetat med trädgårdsdesign med mycket varierande utseende och storlek. Det är ett stort antal villaträdgårdar, innergårdar vid bostadsrättsföreningar, bostads-områden och kultur-miljöer som slottsträdgårdar.

Trädgårdsarkitekt – för en hälsosam utemiljö

Utemiljön är ett viktigt inslag i den byggda miljö, inte minst för att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. De är viktiga platser för närkontakt med naturen och har även stor betydelse för fysisk aktivitet, rekreation och främjar mentalt välbefinnande, mm.

Trädgårdsarkitektens miljöprofil

Trädgårdsarkitektens mål att skapa en trädgårdsdesign som har så liten miljöpåverkan som möjligt, från anläggning till den framtida skötseln.
Utemiljöerna ska även ge möjlighet till brukarna att nyttja utemiljön på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan minskas.

Trädgårdsarkitekten om trender

Det är framförallt brukarens personlighet och platsens karaktär som ska styra en trädgårdsdesign. Det hindrar inte att aktuella trender kan fungera som inspiration och ge uppslag till nya sätt att använda  utemiljön.

möte
Steg ett
Vi möts och diskuterar din trädgård.
uppmätning
steg två
Jag mäter upp din tomt.
trädgårdsdesign skissförslag
Steg tre
Jag tar fram ett skissförslag, som beskriver alla trädgårdens delar.
egen webbsida
steg fyra
Du hämtar allt material på en egen webbsida
trädgårdsdesign skissförslag växtförslag materialförslag
steg fem
Du kan få skissförslaget kompletterat med växtförteckning, bilder på växter, detaljritningar ...
trädgårdsanläggning
steg sex
Du får så mycket hjälp du vill med anläggningen!
previous arrow
next arrow
Slider
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Vill du ha kontakt med mig och veta mer om hur jag kan hjälpa dig med din ute-miljö? Fyll i nedanstående kontaktupp-gifter, så kontaktar jag dig så snart som möjligt.

Scroll Up